Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Texto

Verš

jijñāsitaṁ susampannam
api te mahad-adbhutam
kṛtavān bhārataṁ yas tvaṁ
sarvārtha-paribṛṁhitam
jijñāsitaṁ susampannam
api te mahad-adbhutam
kṛtavān bhārataṁ yas tvaṁ
sarvārtha-paribṛṁhitam

Palabra por palabra

Synonyma

jijñāsitam — indagó exhaustivamente; susampannam — bien versado; api — a pesar de; te — tu; mahat-adbhutam — grande y maravilloso; kṛtavān — preparado; bhāratam — el Mahābhārata; yaḥ tvam — lo que has hecho; sarva-artha — incluyendo todas las secuencias; paribṛṁhitam — explicadas elaboradamente.

jijñāsitam — vyčerpávající dotazy; susampannam — dokonale obeznámen; api — přestože; te — tvůj; mahat-adbhutam — velký a vynikající; kṛtavān — připravil; bhāratamMahābhārata; yaḥ tvam — co jsi učinil; sarva-artha — včetně všech souvislostí; paribṛṁhitam — široce vysvětlené.

Traducción

Překlad

Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad; y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahābhārata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas.

Kladl jsi vyčerpávající otázky, tvé studie byly korunovány úspěchem a není též pochyb o tom, že jsi sestavil opravdu výjimečné a velké dílo, Mahābhāratu, která je plná četných védských souvislostí s podrobným vysvětlením.

Significado

Význam

Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad; y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahābhārata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas.

Vyāsadevova nespokojenost zajisté nebyla způsobena nedostatečným vzděláním. Vyāsadeva se jako student dokonale obeznámil s védským písemnictvím, čehož výsledkem bylo, že sepsal Mahābhāratu, která obsahuje dokonalé vysvětlení Ved.