Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Texto

Verš

yas tvaṁ kṛṣṇe gate dūraṁ
saha-gāṇḍīva-dhanvanā
śocyo ’sy aśocyān rahasi
praharan vadham arhasi
yas tvaṁ kṛṣṇe gate dūraṁ
saha-gāṇḍīva-dhanvanā
śocyo ’sy aśocyān rahasi
praharan vadham arhasi

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — debido a que; tvam — tú, malhechor; kṛṣṇe — el Señor Kṛṣṇa; gate — habiéndose ido; dūram — fuera de la vista; saha — junto con; gāṇḍīva — el arco llamado Gāṇḍīva; dhanvanā — el portador, Arjuna; śocyaḥ — delincuente; asi — se te considera; aśocyān — inocentes; rahasi — en un lugar apartado; praharan — golpeando; vadham — ser matado; arhasi — mereces.

yaḥ — na základě toho, že; tvam — ty ničemo; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; gate — odešel; dūram — z dohledu; saha — s; gāṇḍīva — lukem jménem Gāṇḍīva; dhanvanā — ten, který ho nosí, Arjuna; śocyaḥ — zločinec; asi — jsi považován za; aśocyān — nevinné; rahasi — na odlehlém místě; praharan — bijící; vadham — zabitý; arhasi — zasluhuješ.

Traducción

Překlad

Tú, malhechor, ¿te atreves a golpear a una inocente vaca porque el Señor Kṛṣṇa y Arjuna, el portador del arco Gāṇḍivā, están fuera de vista? Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y, en consecuencia, mereces ser matado.

Ty darebáku, odvažuješ se týrat nevinnou krávu proto, že nám Pán Kṛṣṇa a Arjuna, který nosí luk Gāṇḍīva, zmizeli z očí? Jelikož biješ nevinného tvora na odlehlém místě, jsi považován za zločince a zasluhuješ si být zabit.

Significado

Význam

En una civilización en la que Dios está manifiestamente desterrado y no hay ningún guerrero devoto como Arjuna, los asociados de la era de Kali se aprovechan de ese reino sin ley y, en mataderos retirados, organizan la matanza de animales inocentes, tales como la vaca. Esa clase de asesinos de animales está en condiciones de ser condenada a muerte por orden de un rey piadoso como Mahārāja Parīkṣit. Para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la pena de muerte, exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado.

V civilizaci, odkud je Bůh zjevně vykázán a kde není žádný oddaný válečník jako Arjuna, využívají společníci věku Kali tohoto království a organizují zabíjení nevinných zvířat jako jsou krávy na odlehlých jatkách. Tito vrahové zvířat jsou hodni trestu smrti podle nařízení zbožného krále jakým byl Mahārāja Parīkṣit. Zločinec, který zabije zvíře na odlehlém místě, si zasluhuje trest smrti, stejně jako vrah, který zabije na odlehlém místě nevinné dítě.