Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Texto

Verš

punaś ca yācamānāya
jāta-rūpam adāt prabhuḥ
tato ’nṛtaṁ madaṁ kāmaṁ
rajo vairaṁ ca pañcamam
punaś ca yācamānāya
jāta-rūpam adāt prabhuḥ
tato ’nṛtaṁ madaṁ kāmaṁ
rajo vairaṁ ca pañcamam

Palabra por palabra

Synonyma

punaḥ — de nuevo; ca — también; yācamānāya — al mendigo; jāta-rūpam — oro; adāt — dio; prabhuḥ — el rey; tataḥ — por lo cual; anṛtam — falsedad; madam — embriaguez; kāmam — lujuria; rajaḥ — debido a una actitud apasionada; vairam — enemistad; ca — también; pañcamam — el quinto.

punaḥ — opět; ca — také; yācamānāya — žebrákovi; jāta-rūpam — zlato; adāt — vydal; prabhuḥ — král; tataḥ — kde; anṛtam — faleš; madam — požívání omamných látek; kāmam — chtíč; rajaḥ — kvůli vášni; vairam — nepřátelství; ca — také; pañcamam — páté.

Traducción

Překlad

La personalidad de Kali pidió algo más y, por su súplica, el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque dondequiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad.

Kali žádal o něco víc, a na jeho prosbu mu král dal svolení žít tam, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, je tam i faleš, požívání omamných látek, chtíč, závist a nepřátelství.

Significado

Význam

Aunque Mahārāja Parīkṣit le dio permiso a Kali de vivir en cuatro lugares, a este le resultó muy difícil encontrarlos, porque durante el reinado de Mahārāja Parīkṣit esos lugares no existían. Por consiguiente, Kali le pidió al rey que le diera algo práctico que pudiera utilizar para sus nefastos propósitos. Mahārāja Parīkṣit le dio entonces permiso de vivir en un lugar en el que hubiera oro, pues dondequiera que haya oro habrá también todas las cuatro cosas anteriormente mencionadas, y además de todo ello habrá enemistad. Así que la personalidad de Kali comenzó a depender del oro. Según el Śrīmad-Bhāgavatam, el oro fomenta la falsedad, la embriaguez de todo tipo, la prostitución, la envidia y la enemistad. Incluso la moneda y el comercio basados en el patrón oro son malos. La moneda del sistema del patrón oro se basa en la falsedad, porque el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. El principio básico es la falsedad, porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esta inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo, o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez de papel moneda, para el intercambio se deberían utilizar verdaderas monedas de oro, y eso evitaría la prostitución del oro. Los adornos de oro para las mujeres se pueden permitir bajo control, más no control de calidad, sino de cantidad. Esto no fomentará la lujuria, la envidia y la enemistad. Cuando haya verdadero oro circulando en la forma de monedas, cesará automáticamente la influencia del oro en lo referente a engendrar falsedad, prostitución, etc. En ese caso, no habrá ninguna necesidad de un ministerio contra la corrupción, para otro período de prostitución y falsas intenciones.

I když Kali dostal od Mahārāje Parīkṣita povolení žít na čtyřech místech, bylo pro něho velice obtížné nějaké takové místo najít, protože za vlády Mahārāje Parīkṣita žádná taková místa neexistovala. Kali proto požádal krále, aby mu povolil něco praktického, co by mohl využít pro své temné záměry. Mahārāja Parīkṣit mu tedy povolil žít na místech, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, jsou tam i všechny čtyři výše uvedené věci a navíc je tam vedle nich ještě nepřátelství. Osobnost Kaliho tak dostala cejch zlata. Podle Śrīmad-Bhāgavatamu zlato podporuje podvádění, požívání omamných látek, prostituci, závist a nepřátelství. I měna a oběživo podložené zlatem jsou špatné. Peníze podložené zlatem se zakládají na podvodu, protože nikdy neodpovídají skutečným zásobám zlata. Podvádění je základním principem, protože se do oběhu dávají bankovky, které nejsou kryté odpovídajícím množstvím zlata. Tato umělá inflace měny, kterou vytvářejí státní autority, podporuje prostituci státního hospodářství. Ceny zboží se kvůli špatné měně neboli nepodloženým penězům nepřirozeně zvyšují. Špatné peníze vytlačují dobré peníze. Namísto papírových bankovek se má jako měny používat skutečných zlatých mincí, a to zastaví prostituci zlata. Ženy mohou nosit zlaté ozdoby, ale omezené má být jejich množství a nikoliv kvalita. To omezí chtíč, závist a nepřátelství. Jakmile budou v oběhu skutečné zlaté peníze v podobě mincí, zlato automaticky přestane vytvářet faleš, prostituci atd. Nebudou třeba žádná ministerstva proti korupci, která jsou jen zdrojem další prostituce a podvodů.