Skip to main content

Text 32

ВІРШ 32

Texto

Текст

tvāṁ vartamānaṁ nara-deva-deheṣv
anupravṛtto ’yam adharma-pūgaḥ
lobho ’nṛtaṁ cauryam anāryam aṁho
jyeṣṭhā ca māyā kalahaś ca dambhaḥ
тва̄м̇ вартама̄нам̇ нара-дева-дехешв
ануправр̣тто ’йам адгарма-пӯ
ґах̣
лобго ’нр̣там̇ чаурйам ана̄рйам ам̇хо
джйешт̣га̄ ча ма̄йа̄ калахаш́ ча дамбгах̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

tvām — tú; vartamānam — mientras estás presente; nara-deva — un hombre dios, o un rey; deheṣu — en el cuerpo; anupravṛttaḥ — ocurriendo en todas partes; ayam — todos estos; adharma — principios irreligiosos; pūgaḥ — en las masas; lobhaḥ — codicia; anṛtam — falsedad; cauryam — robo; anāryam — incultura; aṁhaḥ — traición; jyeṣṭhā — mala fortuna; ca — y; māyā — engaño; kalahaḥ — riña; ca — y; dambhaḥ — vanidad.

тва̄м  —  ти; вартама̄нам  —  поки присутній; нара-дева  —  боголюдина, чи цар; дехешу  —  в тілі; ануправр̣ттах̣  —  розповсюджуючись; айам  —  усе це; адгарма  —  засади безбожности; пӯґах̣  —  серед людського загалу; лобгах̣  —  жадібність; анр̣там  —  обман; чаурйам  —  злодійство; ана̄рйам  —  невихованість; ам̇хах̣  —  зрадливість; джйешт̣га̄  —  невдача; ча  —  і; ма̄йа̄  —  шахрайство; калахах̣  —  чвари; ча  —  та; дамбгах̣  —   марнославність.

Traducción

Переклад

Si a la personalidad de Kali, la irreligión, se le permite actuar como hombre dios o gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad.

Якщо дозволити уособленому Калі діяти як боголюдині, чи правителю, то скрізь безперечно , розцвітатиме безбожність, з’являться жадність , обман , злодійство , грубість , зрада, нещастя, шахрайство, чвари і гординя.

Significado

Коментар

Los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, tal como ya lo hemos discutido, puede practicarlos el seguidor de cualquier fe. No hay necesidad de cambiar de la fe hindú a la mahometana, a la cristiana o a alguna otra fe, y de ese modo volverse un renegado y no seguir los principios de la religión. La religión Bhāgavatam exhorta a seguir los principios de la religión. Los principios de la religión no son los dogmas o principios regulativos de una determinada fe. Esos principios regulativos puede que difieran en términos del tiempo y lugar de interés. Lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios, no es bueno. Un Estado seglar puede que sea imparcial respecto a cualquier tipo específico de fe, pero no puede ser indiferente a los principios de la religión que se mencionaron anteriormente. Mas, en la era de Kali, los gobernantes del Estado serán indiferentes a esa clase de principios religiosos y, en consecuencia, bajo su patrocinio aparecerán naturalmente los oponentes de los principios religiosos, oponentes tales como la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, en virtud de lo cual no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado.

Дотримуватись головних засад релігії, тобто засад аскетизму, чистоти, милосердя та правдивости, можуть, як ми вже казали, послідовники будь-якого віросповідання. Немає ніякої потреби переходити з індуїзму в мусульманство чи з мусульманства в християнство або якусь іншу віру, стаючи внаслідку відступником і недовірком. Релігія «Бгаґаватам» закликає додержувати засад релігії. Засади релігії    —    це не догми чи постулати якоїсь певної віри. Залежно від часу та місця постулати можуть різнитися між собою. Головне, що треба брати до уваги,    —    це досягнення мети релігії. В тому, щоб триматися за догми та формули, не наближаючись до істинних засад, немає нічого доброго. Держава може бути відмежована від релігії, не стаючи на сторону жодного віросповідання, однак уряд не повинен бути байдужим до вищезгаданих релігійних засад. Однак за доби Калі голови держав будуть байдужі до цих принципів релігії, а тому під їхнім крилом природно розцвітатимуть антиподи релігійних засад    —    жадність, обман, шахрайство та злодійкуватість. Що ж до пропаґанди, спрямованої проти розкладу держави, вона лишатиметься марним галасуванням.