Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Texto

Verš

pitary uparate pāṇḍau
sarvān naḥ suhṛdaḥ śiśūn
arakṣatāṁ vyasanataḥ
pitṛvyau kva gatāv itaḥ
pitary uparate pāṇḍau
sarvān naḥ suhṛdaḥ śiśūn
arakṣatāṁ vyasanataḥ
pitṛvyau kva gatāv itaḥ

Synonyms

Synonyma

pitari — a mi padre; uparate — cayendo; pāṇḍau — Mahārāja Pāṇḍu; sarvān — todos; naḥ — de nosotros; suhṛdaḥ — bienquerientes; śiśūn — niñitos; arakṣatām — protegidos; vyasanataḥ — de toda clase de peligros; pitṛvyau — tíos; kva — dónde; gatau — se han ido; itaḥ — de este lugar.

pitari — poté, co můj otec; uparate — zemřel; pāṇḍau — Mahārāja Pāṇḍu; sarvān — všechny; naḥ — nás; suhṛdaḥ — příznivci; śiśūn — malé děti; arakṣatām — ochraňovali; vyasanataḥ — před veškerým nebezpečím; pitṛvyau — strýcové; kva — kam; gatau — odešli; itaḥ — odsud.

Translation

Překlad

Cuando mi padre, Pāṇḍu, cayó y todos nosotros estábamos pequeños, estos dos tíos nos protegieron de toda clase de calamidades. Ellos siempre fueron nuestros buenos bienquerientes. ¡Ay de mí!, ¿de aquí adónde se han ido?

Když můj otec Pāṇḍu zemřel a my všichni jsme byli malí, tito dva strýcové nás chránili před všemi pohromami. Vždy nám přáli vše dobré. Běda, kam odsud odešli?