Skip to main content

Text 3

ВІРШ 3

Texto

Текст

nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayam
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ
ніґама-калпа-тарор ґалітам̇ пгалам̇
ш́ука-мукха̄д амр̣та-драва-сам̇йутам
пібата бга̄
ґаватам̇ расам а̄лайам
мухур ахо расіка̄ бгуві бга̄вука̄х̣

Palabra por palabra

Послівний переклад

nigama — Las Escrituras védicas; kalpa-taroḥ — el árbol de los deseos; galitam — completamente madura; phalam — fruto; śuka — Śrīla Śukadeva Gosvāmī, el orador original del Śrīmad-Bhāgavatam; mukhāt — de los labios de; amṛta — néctar; drava — semisólido y blando, y por ello, fácil de tragar; saṁyutam — perfecto en todos los aspectos; pibata — lo saborea; bhāgavatam — el libro que trata de la ciencia acerca de la relación eterna con el Señor; rasam — jugo (lo que se saborea); ālayam — hasta la liberación, o incluso en una condición liberada; muhuḥ — siempre; aho — ¡oh!; rasikāḥ — aquellos que poseen pleno conocimiento acerca de los sabores trascendentales; bhuvi — en la Tierra; bhāvukāḥ — pensadores y expertos.

ніґама   —   ведичних писань ; калпа-тарох̣   —   дерево бажань ; ґалітам  —  достиглий; пгалам  —  плід; ш́ука  —  Шріла Шукадева Ґосвамі , первинний промовець « Шрімад - Бгаґаватам »; мукга̄т  —  з вуст; амр̣та  —  нектар; драва  —  м’якіть, що легко ковтати; сам̇йутам  —  усебічно досконалий; пібата  —  посмакуйте ж; бга̄ґаватам  —  книгу, що містить науку вічних відносин з Господом; расам  —  сік (те, що дає насолоду); а̄лайам  —  аж до звільнення, і навіть у звільненні; мухух̣  —   завжди; ахо  —  о; расіка̄х̣  —  досконалі в знанні смаків; бгуві  —   на землі; бга̄вука̄х̣  —  досвідчені та вдумливі.

Traducción

Переклад

¡Oh, hombres pensadores y expertos!, saboreen el Śrīmad-Bhāgavatam, el fruto maduro de las Escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos. Puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Śrī Śukadeva Gosvāmī, se ha vuelto aún más sabroso, si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectáreo jugo ya era apetitoso.

О мужі досвідчені та вдумливі! Насолодіться смаком «Шрімад-Бгаґаватам»    —    зрілого плоду з дерева бажань ведичної літератури. Цього плоду торкались уста Шрі Шукадеви Ґосвамі і від того він набув ще більшого смаку, хоча його нектар і до того вже давав насолоду всім, навіть звільненим душам.

Significado

Коментар

En los dos ślokas anteriores se ha demostrado definitivamente que, en virtud de sus cualidades trascendentales, el Śrīmad-Bhāgavatam es la obra literaria sublime que supera a todas las demás Escrituras védicas. Además, es trascendental a todas las actividades y conocimiento mundanos. En este śloka se declara que el Śrīmad-Bhāgavatam no es tan solo una obra literaria superior, sino que también es el fruto maduro de todas las Escrituras védicas. En otras palabras, es la crema de todo el conocimiento védico. Considerando todo esto, es definitivamente esencial el oír paciente y sumisamente. Con gran respeto y atención, uno debe recibir el mensaje y las lecciones que imparte el Śrīmad-Bhāgavatam.

ПОЯСНЕННЯ: В двох попередніх шлоках чітко доведено, що «Шрімад-Бгаґаватам»    —    це піднесене писання, яке своїми трансцендентними якостями перевершує всі інші ведичні писання. Він трансцендентний щодо будь-якої мирської діяльности та матеріального знання. В цій шлоці сказано, що «Шрімад-Бгаґаватам» не лише піднесене писання, але й зрілий плід ведичної літератури. Іншими словами, це вершки всього ведичного знання. Саме тому так важливо терпляче та смиренно слухати його. Послання «Шрімад-Бгаґаватам» і науку, що він дає, належить прийняти з великою шаною
і увагою.

Se dice que los Vedas se asemejan al árbol de los deseos, porque contienen todas las cosas que el hombre puede conocer. Ellos tratan de las necesidades mundanas, así como también de la comprensión espiritual. Los Vedas contienen principios regulados de conocimiento, que abarcan temas sociales, políticos, religiosos, económicos, militares, medicinales, químicos, físicos y metafísicos, y todo lo que sea necesario saber para mantener el cuerpo y el alma juntos. Mas, por encima de todo eso, hay indicaciones específicas para la comprensión espiritual. El conocimiento regulado lleva consigo una elevación gradual de la entidad viviente a la plataforma espiritual, y la comprensión espiritual más elevada que existe la constituye el conocimiento de que la Personalidad de Dios es el manantial de todos los sabores espirituales, o rasas.

Веди порівнюють до дерева бажань, тому що вони обіймають все, що приступно пізнати людині. В них приділено увагу і її матеріальним потребам, і питанням духовного усвідомлення. Веди містять систематизоване знання з соціології, політики, релігії, економіки, військової справи, медицини, хімії, фізики, метафізики і всі решту відомостей, які потрібні на те, щоб підтримувати життя в тілі. Поза і понад тим знанням    —    конкретні вказівки щодо духовного усвідомлення. Система пізнання, пропонована у Ведах, поступово підіймає живу істоту на духовний рівень, а вершиною духовного осягнення є усвідомлення того, що Бог-Особа є вмістилище всіх духовних смаків, чи рас.

Toda entidad viviente, desde Brahmā, el ser viviente primogénito dentro del mundo material, hasta la insignificante hormiga, desea disfrutar de algún tipo de sabor que las percepciones de los sentidos proporcionen. Esos placeres sensuales se denominan técnicamente rasas. Dichos rasas son de diferentes variedades. En las Escrituras reveladas se enumeran las siguientes doce variedades de rasas: (1) raudra (ira), (2) adbhuta (asombro), (3) śṛṅgāra (amor conyugal), (4) hāsya (comedia), (5) vīra (caballerosidad), (6) dayā (misericordia), (7) dāsya (servidumbre), (8) sakhya (fraternidad), (9) bhayānaka (horror), (10) bībhatsa (conmoción), (11) śānta (neutralidad), (12) vātsalya (paternidad).

Усе живе    —    від Брахми, першонародженої живої істоти матеріального світу, і до крихітної мурашки    —    прагне насолоджуватись якимось смаком, що його дають чуття. Цю чуттєву насолоду позначають терміном раса, і є багато різних рас. Явлені писання вирізняють такі дванадцять відмін рас: 1) раудра (гнів), 2) адбгута (подив), 3) шрінґара (кохання), 4) хас’я (забава), 5) віра (лицарство), 6) дая (милосердя), 7) дас’я (слугування), 8) сакг’я (братерськість), 9) бгаянака (жах), 10) бібгатса (приголомшення), 11) шанта (нейтральність), 12) ватсал’я (батьківство).

La suma de todos esos rasas se denomina afecto o amor. Esos signos de amor se manifiestan principalmente mediante la adoración, el servicio, la amistad, el afecto paternal y el amor conyugal. Y cuando estos cinco se hallan ausentes, el amor está presente indirectamente en la ira, el asombro, la comedia, la caballerosidad, el temor, la conmoción, etc. Por ejemplo, cuando un hombre está enamorado de una mujer, el rasa se denomina amor conyugal. Pero cuando esos amoríos son perturbados, puede haber asombro, ira, conmoción o incluso horror. A veces, los amoríos entre dos personas culminan en horribles asesinatos. Esos rasas se exhiben entre hombre y mujer, y entre animal y animal. No hay posibilidad de un intercambio de rasa entre un hombre y un animal, o entre un hombre y alguna otra especie de seres vivientes del mundo material. Los rasas se intercambian entre miembros de una misma especie. Pero en lo que respecta a las almas espirituales, ellas y el Señor Supremo son uno cualitativamente. Por lo tanto, los rasas se intercambian originalmente entre el ser viviente espiritual y el todo espiritual, la Suprema Personalidad de Dios. El intercambio espiritual o rasa se exhibe a plenitud en la existencia espiritual, entre los seres vivientes y el Señor Supremo.

Сукупним вираженням всіх цих рас є любов. Ця любов проявляється в обожнюванні, слугуванні, приязності, батьківській любові та коханні    —    це найголовніші її прояви. Якщо любов не проявляється у ці п’ять способів, вона проявляється непрямо: через гнів, подив, сміх, лицарськість, страх, відразу і т. ін. Візьмемо для прикладу стосунки закоханих, це називають расою кохання. Коли в любовних взаєминах виникає якесь непорозуміння, внаслідок того постають подив, гнів, відраза і навіть жах. Подеколи кульмінацією любовної історії стає страхітлива сцена вбивства. Всі ці раси існують між людьми або між тваринами. Проте ніякого обміну расою між людиною й твариною або між людиною та істотою з якогось іншого виду життя в матеріальному світі бути не може. Взаємообмін расою відбувається між істотами одного й того самого виду. Але якщо виходити з того, що всі є духовні душі, то всі є якісно єдині з Верховним Господом. Отже, відначально обмін расами відбувався між кожною окремою духовною істотою і духовним цілим, Верховним Богом-Особою. Духовний взаємообмін, раса, між живими істотами й Верховним Господом вповні розкривається в духовному бутті.

Por consiguiente, a la Suprema Personalidad de Dios se le describe en los śruti-mantras, o himnos védicos, como «el manantial de todos los rasas». El ser viviente es realmente feliz, cuando se asocia con el Señor Supremo e intercambia con el Señor el rasa que por constitución posee.

Саме тому ведичні гімни , шруті - мантри, змальовують Верховного Бога-Особу як «першоджерело усіх рас». Жива істота поістині щаслива лише тоді, коли вона перебуває в товаристві Верховного Господа і обмінюється з Ним расою, яка відповідає її природному становищу.

Estos śruti-mantras indican que cada ser viviente tiene su posición constitucional, dotada de un tipo particular de rasa a intercambiar con la Personalidad de Dios. Únicamente en la condición liberada se experimenta a plenitud este rasa primario. En la existencia material, el rasa se experimenta en la forma pervertida, que es temporal. Y, así pues, los rasas del mundo material se exhiben en la forma material de raudra (ira), etc.

У шруті-мантрах також вказано: кожна жива істота має своє відначально притаманне їй становище з властивим для цього становища певним типом раси, якою вона обмінюється з Богом-Особою. Повністю пізнати свою відначальну расу можуть тільки звільнені істоти. В матеріальному світі расу досвідчують в спотвореній, тимчасовій формі, і тому в матеріальному світі раси проявляються у матеріальній формі раудри (гніву) тощо.

Por consiguiente, aquel que logra tener pleno conocimiento de estos diferentes rasas, que son los principios básicos de las actividades, puede entender las falsas representaciones que de los rasas originales se reflejan en el mundo material. El erudito entendido busca disfrutar del verdadero rasa en la forma espiritual. Al comienzo, desea volverse uno con el Supremo. Así que, sin tener conocimiento de los diferentes rasas, los trascendentalistas poco inteligentes no pueden ir más allá de esta concepción de volverse uno con el espíritu total.

Отже той, хто цілковито оволодів знанням про різні раси (а рушійна сила усієї діяльности саме вони), може зрозуміти, як ті відначальні раси віддзеркалені в матеріальному світі оманними відбитками. Той, хто мудрий і вчений, шукає смаку істинної раси в її духовній формі. Такі люди починають з того, що прагнуть стати єдиним з Усевишнім. Не володіючи знанням за різні раси, менш розумні трансценденталісти так ніколи і не спромагаються піднятися над концепцією злиття з духовним цілим.

En este śloka, se afirma de forma definitiva que el rasa espiritual que se saborea incluso en la etapa liberada, puede experimentarse en la literatura del Śrīmad-Bhāgavatam, por ser este el fruto maduro de todo conocimiento védico. Por el hecho de oír sumisamente la exposición de esta trascendental obra literaria, uno puede obtener el placer completo que más anhela, pero uno debe ser muy cuidadoso y oír el mensaje de labios de la fuente correcta. El Śrīmad-Bhāgavatam se recibe precisamente de la fuente correcta. Fue traído del mundo espiritual por Nārada Muni, quien se lo dio a su discípulo Śrī Vyāsadeva. Este, a su vez, le entregó el mensaje a su hijo, Śrīla Śukadeva Gosvāmī, y Śrīla Śukadeva Gosvāmī le entregó el mensaje a Mahārāja Parīkṣit, justo siete días antes de la muerte del rey. Śrīla Śukadeva Gosvāmī era un alma liberada desde su mismo nacimiento. Él estaba liberado aun en el vientre de su madre, y después de su nacimiento, nunca se sometió a ninguna clase de entrenamiento espiritual. Al nacer, nadie está capacitado, ni en sentido mundano, ni en sentido espiritual. Pero Śrī Śukadeva Gosvāmī, por ser un alma perfectamente liberada, no tuvo que someterse a un proceso evolutivo en pos de la comprensión espiritual. Sin embargo, a pesar de ser una persona completamente liberada, situada en la posición trascendental que se encuentra más allá de las tres modalidades materiales, se sintió atraído por este rasa trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, a quien adoran las almas liberadas que cantan himnos védicos. Los pasatiempos del Señor Supremo son más atractivos para las almas liberadas que para la gente mundana. Por fuerza, Él no puede ser impersonal, porque solo con una persona es posible mantener un rasa trascendental.

У цій шлоці певно сказано, що смаку духовної раси, яким втішаються навіть звільнені душі, можна скуштувати, слухаючи «Шрімад-Бгаґаватам», бо він є зрілий плід усього ведичного знання. Той, хто буде смиренно слухати цей трансцендентний твір, зможе повністю задоволити бажання свого серця. Але треба бути обачним, адже слухати це послання потрібно з достовірного джерела. «Шрімад-Бгаґаватам» отримано саме так. Нарада Муні приніс його з духовного світу і передав своєму учневі Шрі В’ясадеві. Той передав це послання своєму синові Шрілі Шукадеві Ґосвамі, а Шріла Шукадева Ґосвамі переказав його Махараджі Парікшітові за сім днів до царевої смерти. Шріла Шукадева Ґосвамі був звільнена душа від самого народження. Він був звільнений навіть коли перебував у лоні матері, а з’явившись на світ, не вчився духовного знання. Щойно народившись, людина не здатна ні до чого: як у мирському, так і в духовному розумінні. Проте Шрі Шукадева Ґосвамі був досконала звільнена душа, і тому для духовного усвідомлення йому не треба було іти шляхом поступового розвитку. Однак, хоча він, цілковито звільнена особа, був втверджений у своєму трансцендентному становищі, що поза впливом трьох матеріальних ґун, його привабила трансцендентна раса Верховного Бога-Особи, що Його з великою шаною вихваляють ведичними гімнами звільнені душі. Розваги Верховного Господа сильніше притягають звільнені душі, аніж мирян. Господь ні в якому разі не може бути безособистісним, бо трансцендентну расу можна мати тільки з особою.

En el Śrīmad-Bhāgavatam se narran los pasatiempos trascendentales del Señor, y la narración la realiza sistemáticamente Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Por eso, el tema les resulta atrayente a todas las clases de personas, incluso a aquellas que buscan la liberación, y a las que buscan volverse uno con el todo supremo.

« Шрімад - Бгаґаватам »    —    це оповідь про трансцендентні розваги Господа, і Шріла Шукадева Ґосвамі послідовно описує їх. Це писання промовляє до всіх людей, в тому числі і до тих, які шукають звільнення чи прагнуть стати єдиним з верховним цілим.

En sánscrito, al loro se le conoce también como śuka. Cuando una fruta madura es mordida por los rojos picos de esas aves, su dulce sabor se realza. El fruto védico, maduro en su conocimiento, se habla a través de los labios de Śrīla Śukadeva Gosvāmī, de quien se dice que se asemeja al loro, no por su habilidad de recitar el Bhāgavatam tal como lo oyó de su erudito padre, sino por su habilidad de presentar la obra de una manera que les resultaría atractiva a todas las clases de hombres.

Санскритське слово шука означає також «папуга». Коли папуги надкльовують своїми червоними дзьобами стиглий плід, він робиться ще солодший. Цей самий плід Вед, зрілий та налитий знанням, зійшов з вуст Шріли Шукадеви Ґосвамі, якого порівнюють з папугою не через те, що він міг переказати «Бгаґаватам» слово в слово так, як почув був від свого вченого батька, а через те, що він зумів подати твір так, що він промовляє до людей всіх класів.

La materia se presenta de una forma tal a través de los labios de Śrīla Śukadeva Gosvāmī, que cualquier oyente sincero que lo escuche sumisamente, de inmediato puede probar con deleite sabores trascendentales, distintos de los sabores pervertidos del mundo material. El fruto maduro no se deja caer repentinamente desde Kṛṣṇaloka, el más elevado de todos los planetas, sino que ha descendido cuidadosamente a través de la cadena de sucesión discipular, sin cambio ni alteración. Gente tonta que no forma parte de la sucesión discipular trascendental, comete grandes equivocaciones al tratar de entender el rasa trascendental más elevado de todos —conocido como la danza rãsa— sin seguir los pasos de Śukadeva Gosvāmī, que, muy cuidadosamente, presenta este fruto a través de etapas de comprensión trascendental. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber cuál es la posición del Śrīmad-Bhāgavatam, mediante el examen de personalidades como Śukadeva Gosvāmī, quien trata el tema con sumo cuidado. Este proceso de sucesión discipular de la escuela Bhāgavata sugiere que también en el futuro hay que entender el Śrīmad-Bhāgavatam con una persona que realmente sea un representante de Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Un profesional que hace un negocio de la recitación ilegal del Bhāgavatam, desde luego que no es un representante de Śukadeva Gosvāmī. Lo que a ese hombre le interesa es únicamente ganarse la vida. En consecuencia, uno debe abstenerse de oír las conferencias de dichos profesionales. Esos hombres usualmente van a la parte más confidencial de la obra, sin pasar por el proceso gradual necesario para entender esa importante materia. Por lo general, ellos se zambullen en el tema de la danza rãsa, que es erróneamente entendida por los hombres tontos. Algunos de ellos consideran inmoral el tema, mientras que otros tratan de cubrirlo mediante sus propias y estúpidas interpretaciones. Ellos no tienen deseo alguno de seguir los pasos de Śrīla Śukadeva Gosvāmī.

З вуст Шріли Шукадеви Ґосвамі оповідь плине так, що кожен, хто слухає її щиро і смиренно, неодмінно відчує насолоду трансцендентних смаків, що геть відмінні від спотворених смаків матеріального світу. Цей зрілий плід з Крішналоки, найвищої планети, не впав раптом    —    його дбайливо передано ланцюгом учнівської послідовности, без жодних пошкоджень чи змін. Нерозумні люди, які не перебувають в трансцендентній учнівській послідовності, силкуються пізнати найвищу трансцендентну расу, відому як танець раса, не ступаючи в слід Шукадеви Ґосвамі, і це величезна помилка. Шукадева Ґосвамі якнайдбайливіше передає плід «Бгаґаватам», ведучи поступово зі ступеня на ступінь в трансцендентному усвідомленні. Треба застосувати інтелект і усвідомити велич «Шрімад-Бгаґаватам», взявши до уваги, як обережно ставляться до нього такі особистості, як Шукадева Ґосвамі. Метод учнівської послідовности у школі «бгаґавати» передбачає, що осягати «Шрімад-Бгаґаватам» і далі слід тільки від того, хто є істинний представник Шукадеви Ґосвамі. Певно ж, професійний декламатор, що наживається на «Шрімад- Бгаґаватам», не дбаючи ні про які засади, не є представником Шукадеви Ґосвамі. В нього один клопіт: заробити собі на прожиток. Отож, лекції таких рецитувальників відвідувати не варто. Зазвичай такі люди приступаються одразу до найпотаємнішого в творі, не переймаючись тим, щоби щабель за щаблем осягати цей дуже серйозний предмет. Вони, як вже повелося, з ходу беруться розповідати про танець раса, і нерозумні люди сприймають його перекручено й хибно. Хтось вважає його за щось розпусне, а інші затемнюють його суть власними недолугими тлумаченнями. Ніхто з них не має охоти ступати в слід Шріли Шукадеви Ґосвамі.

Uno debe concluir, por lo tanto, que el estudiante sincero del rasa debe recibir el mensaje del Bhāgavatam en la cadena de sucesión discipular que desciende de Śrīla Śukadeva Gosvāmī, quien describe el Bhāgavatam desde su propio comienzo, y no caprichosamente o para satisfacer a la persona mundana que tiene muy poco conocimiento de la ciencia trascendental. El Śrīmad-Bhāgavatam se presenta de una forma tan cuidadosa, que una persona sincera y dedicada puede disfrutar de inmediato del fruto maduro del conocimiento védico, simplemente con beber el nectáreo jugo a través de la boca de Śukadeva Gosvāmī o su representante genuino.

Підсумок сказаного в тому, що серйозний дослідник раси повинен отримати послання «Бгаґаватам» через учнівську послідовність, яка йде від Шукадеви Ґосвамі, бо він оповідає «Шрімад-Бгаґаватам» послідовно від початку, не стараючись догодити примхливим смакам матеріалістів, що мало розуміють у трансцендентній науці. «Шрімад-Бгаґаватам» подано настільки дбайливо, що щира й серйозна людина може одразу насолодитися стиглим плодом ведичного знання. Для цього їй треба просто пити нектарний сік, що сходить з вуст Шукадеви Ґосвамі чи його істинного представника.