Skip to main content

Text 93

Text 93

Texto

Verš

sei kṣetre rahe eka vaiṣṇava-brāhmaṇa
devālaye āsi’ kare gītā āvartana
sei kṣetre rahe eka vaiṣṇava-brāhmaṇa
devālaye āsi’ kare gītā āvartana

Synonyms

Synonyma

sei kṣetre — en ese lugar sagrado; rahe — había; eka — uno; vaiṣṇava-brāhmaṇa — un brāhmaṇa que seguía el culto vaiṣṇava; deva-ālaye — al templo; āsi’ — viniendo; kare — hace; gītā — de la Bhagavad-gītā; āvartana — recitación.

sei kṣetre — na tomto posvátném místě; rahe — žil; eka — jeden; vaiṣṇava-brāhmaṇabrāhmaṇský následovník vaiṣṇavismu; deva-ālaye — do chrámu; āsi' — přicházející; kare — činil; gītāBhagavad-gīty; āvartana — přednášení.

Translation

Překlad

En el sagrado lugar de Śrī Raṅga-kṣetra, un brāhmaṇa vaiṣṇava solía visitar el templo cada día y recitaba todo el texto de la Bhagavad-gītā.

Na posvátném místě Šrí Ranga-kšétře chodil každý den do chrámu jeden brāhmaṇský vaiṣṇava a recitoval tam celou Bhagavad-gītu.