Skip to main content

Text 187

Text 187

Texto

Verš

vipra kahe,jīvane mora nāhi prayojana
agni-jale praveśiyā chāḍiba jīvana
vipra kahe,jīvane mora nāhi prayojana
agni-jale praveśiyā chāḍiba jīvana

Palabra por palabra

Synonyma

vipra kahe — el brāhmaṇa dijo; jīvane mora — para mi vida; nāhi — no hay; prayojana — necesidad; agni — en el fuego; jale — en el agua; praveśiyā — entrando; chāḍiba — abandonaré; jīvana — la vida.

vipra kahebrāhmaṇa řekl; jīvane mora — mého života; nāhi — není; prayojana — potřeba; agni — do ohně; jale — do vody; praveśiyā — vstoupením; chāḍiba — vzdám se; jīvana — života.

Traducción

Překlad

El brāhmaṇa contestó: «No tengo razones para vivir. Abandonaré la vida entrando en el fuego o en el agua.

Brāhmaṇa odpověděl: „Nemám důvod, proč dále žít. Skočím do ohně či do vody a tak se vzdám života.“