Skip to main content

Text 273

Text 273

Texto

Verš

mahā-bhāgavata dekhe sthāvara-jaṅgama
tāhāṅ tāhāṅ haya tāṅra śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa
mahā-bhāgavata dekhe sthāvara-jaṅgama
tāhāṅ tāhāṅ haya tāṅra śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa

Synonyms

Synonyma

mahā-bhāgavata — el devoto avanzado, de primera clase; dekhe — ve; sthāvara-jaṅgama — lo móvil y lo inerte; tāhāṅ tāhāṅ — aquí y allí; haya — es; tāṅra — su; śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa — manifestación del Señor Kṛṣṇa.

mahā-bhāgavata — prvotřídní pokročilý oddaný; dekhe — vidí; sthāvara-jaṅgama — pohyblivé a nehybné; tāhāṅ tāhāṅ — tady i tam; haya — je; tāṅra — jeho; śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa — projev Pána Kṛṣṇy.

Translation

Překlad

“A devotee advanced on the spiritual platform sees everything movable and inert as the Supreme Lord. For him, everything he sees here and there is but a manifestation of Lord Kṛṣṇa.

„Oddaný na pokročilé duchovní úrovni vidí vše pohyblivé i nehybné jako Nejvyššího Pána. Pro něho je vše, co kde vidí, jen projevem Pána Kṛṣṇy.“