Skip to main content

Text 171

Text 171

Texto

Verš

kṛṣṇera ujjvala-rasa — mṛgamada-bhara
sei mṛgamade vicitrita kalevara
kṛṣṇera ujjvala-rasa — mṛgamada-bhara
sei mṛgamade vicitrita kalevara

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇera — del Señor Kṛṣṇa; ujjvala-rasa — la melosidad conyugal; mṛga-mada — de almizcle; bhara — abundancia; sei — ése; mṛga-made — hecho por el aroma del almizcle; vicitrita — adornado; kalevara — todo Su cuerpo.

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ujjvala-rasa — milostná nálada; mṛga-mada — pižma; bhara — množství; sei — tímto; mṛga-made — vůní pižma; vicitrita — ozdobené; kalevara — celé Její tělo.

Traducción

Překlad

«El amor conyugal por Kṛṣṇa es almizcle en abundancia, y con ese almizcle adorna todo Su cuerpo.

„Milostná láska ke Kṛṣṇovi je hojnost pižma, kterým je celé Její tělo ozdobené.“