Skip to main content

Text 16

Text 16

Texto

Verš

prabhu tāṅre dekhi’ jānila — ei rāma-rāya
tāṅhāre milite prabhura mana uṭhi’ dhāya
prabhu tāṅre dekhi’ jānila — ei rāma-rāya
tāṅhāre milite prabhura mana uṭhi’ dhāya

Palabra por palabra

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — a él; dekhi’ — al ver; jānila — Se dio cuenta; ei — éste; rāma-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; tāṅhāre — con él; milite — para estar con; prabhura — del Señor Caitanya Mahāprabhu; mana — mente; uṭhi’ — levantándose; dhāya — corre hacia.

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; dekhi' — když viděl; jānila — pochopil; ei — toto; rāma-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; tāṅhāre — s ním; milite — setkat se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; uṭhi' — poté, co vstala; dhāya — utíkala za.

Traducción

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Se dio cuenta de que la persona que había venido al río a bañarse era Rāmānanda Rāya. El Señor deseaba tanto estar con él que, de inmediato, Su mente comenzó a correr hacia él.

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tato osoba, která se přišla k řece vykoupat, je Rāmānanda Rāya. Pánova touha se s ním setkat byla tak silná, že Jeho mysl se ihned rozběhla za ním.