Skip to main content

Text 123

Text 123

Texto

Verš

aneka-prakāra snehe bhikṣā karāila
gosāñira śeṣānna sa-vaṁśe khāila
aneka-prakāra snehe bhikṣā karāila
gosāñira śeṣānna sa-vaṁśe khāila

Palabra por palabra

Synonyma

aneka-prakāra — varias clases; snehe — con afecto; bhikṣā — alimento; karāila — Le dio para que comiera; gosāñira — del Señor Caitanya Mahāprabhu; śeṣa-anna — remanentes de alimento; sa-vaṁśe — con todos los miembros de la familia; khāila — comió.

aneka-prakāra — různé druhy; snehe — s náklonností; bhikṣā — jídla; karāila — přiměl jíst; gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-anna — zbytky jídla; sa-vaṁśe — se všemi rodinnými příslušníky; khāila — snědl.

Traducción

Překlad

El brāhmaṇa Kūrma, con mucho afecto y respeto, sirvió a Śrī Caitanya Mahāprabhu todo tipo de alimentos para que comiese. Después de eso, toda su familia compartió los remanentes.

Tento brāhmaṇa Kūrma s velkou náklonností a úctou pohostil Śrī Caitanyu Mahāprabhua všemožnými druhy jídel. O zbytky se potom rozdělili všichni členové rodiny.