Skip to main content

Text 280

Text 280

Texto

Verš

bhaṭṭācāryera vaiṣṇavatā dekhi’ sarva-jana
prabhuke jānila — ‘sākṣāt vrajendra-nandana’
bhaṭṭācāryera vaiṣṇavatā dekhi’ sarva-jana
prabhuke jānila — ‘sākṣāt vrajendra-nandana’

Palabra por palabra

Synonyma

bhaṭṭācāryera — de Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; vaiṣṇavatā — comprensión clara de la filosofía vaiṣṇava; dekhi’ — al ver; sarva-jana — todas las personas; prabhuke — el Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānila — supieron; sākṣāt — directamente; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, el hijo de Mahārāja Nanda.

bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vaiṣṇavatā — jasné pochopení vaiṣṇavské filosofie; dekhi' — když viděli; sarva-jana — všichni lidé; prabhuke — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānila — věděl; sākṣāt — přímo; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy.

Traducción

Překlad

Al ver el trascendental vaiṣṇavismo de Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, todos pudieron comprender que el Señor Caitanya no era otro que Kṛṣṇa, el hijo de Nanda Mahārāja.

Poté, co všichni uviděli transcendentální vaiṣṇavismus Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, bylo jim jasné, že Pán Caitanya není nikdo jiný než Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.