Skip to main content

Text 270

Text 270

Texto

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ
sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Palabra por palabra

Synonyma

sālokya — la liberación de vivir en el mismo planeta que el Señor; sārṣṭi — tener la misma opulencia que el Señor; sāmīpya — relacionarse siempre con el Señor; sārūpya — obtener un cuerpo como el del Señor; ekatvam — fundirse en el cuerpo del Señor; api — aunque; uta — se dice; dīyamānam — siendo ofrecidas; na — no; gṛhṇanti — aceptan; vinā — sin; mat — Mío; sevanam — servicio; janāḥ — los devotos puros.

sālokya — žít na stejné planetě jako Pán; sārṣṭi — mít stejné bohatství, jako má Pán; sāmīpya — vždy se sdružovat s Pánem; sārūpya — získat stejné tělo, jako má Pán; ekatvam — splynout s tělem Pána; api — přestože; uta — je řečeno; dīyamānam — nabídnuté; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; vinā — bez; mat — Mou; sevanam — služby; janāḥ — čistí oddaní.

Traducción

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya concluyó: «El devoto puro, aunque se le ofrezcan todas las clases de liberación, no las acepta. Está plenamente satisfecho ocupándose en el servicio del Señor.»

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na závěr řekl: „Čistý oddaný nepřijme žádný druh osvobození, i když mu jsou nabídnuty. Je naprosto spokojený se službou Pánu.“