Skip to main content

Texts 264-265

Text 264-265

Texto

Verš

kṛṣṇera vigraha yei satya nāhi māne
yei nindā-yuddhādika kare tāṅra sane
kṛṣṇera vigraha yei satya nāhi māne
yei nindā-yuddhādika kare tāṅra sane
sei duira daṇḍa haya — ‘brahma-sāyujya-mukti’
tāra mukti phala nahe, yei kare bhakti
sei duira daṇḍa haya — ‘brahma-sāyujya-mukti’
tāra mukti phala nahe, yei kare bhakti

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇera — del Señor Śrī Kṛṣṇa; vigraha — la forma trascendental; yei — todo el que; satya — como verdad; nāhi — no; māne — acepta; yei — todo el que; nindā — blasfemar; yuddha-ādika — luchar, etc.; kare — hace; tāṅra sane — con Él, con Śrī Kṛṣṇa; sei — estos; duira — de los dos; daṇḍa haya — hay castigo; brahma-sāyujya-mukti — fundirse en la refulgencia Brahman; tāra — de él; mukti — esa liberación; phala — el resultado; nahe — no; yei — quien; kare — realiza; bhakti — servicio devocional.

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vigraha — transcendentální podobu; yei — každý, kdo; satya — jako pravdu; nāhi — ne; māne — uznává; yei — každý, kdo; nindā — pomlouvání; yuddha-ādika — bojování a tak dále; kare — činí; tāṅra sane — s Ním, Śrī Kṛṣṇou; sei — těchto; duira — dvou; daṇḍa haya — je potrestání; brahma-sāyujya-mukti — splynutím se září Brahmanu; tāra — jeho; mukti — takové osvobození; phala — výsledek; nahe — ne; yei — kdo; kare — vykonává; bhakti — oddanou službu.

Traducción

Překlad

El Bhaṭṭācārya continuó: «Los impersonalistas, que no aceptan la forma trascendental del Señor Śrī Kṛṣṇa, y los demonios, que siempre se dedican a blasfemar contra Él y a combatirle, reciben el castigo de fundirse en la refulgencia Brahman. Eso no le ocurre a la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor.»

Bhaṭṭācārya pokračoval: „Splynutím se září Brahmanu jsou potrestáni impersonalisté, protože neuznávají transcendentální podobu Śrī Kṛṣṇy, a démoni, kteří Pána neustále pomlouvají a bojují s Ním. To se však tomu, kdo je zapojený do oddané služby Pánu, nemůže stát.“