Skip to main content

Text 123

Text 123

Texto

Verš

sāta dina paryanta aiche karena śravaṇe
bhāla-manda nāhi kahe, vasi’ mātra śune
sāta dina paryanta aiche karena śravaṇe
bhāla-manda nāhi kahe, vasi’ mātra śune

Palabra por palabra

Synonyma

sāta dina — siete días; paryanta — hasta; aiche — de ese modo; karena — hace; śravaṇe — escuchar; bhāla — correcto; manda — falso; nāhi — no; kahe — dice; vasi’ — sentado; mātra — solamente; śune — escucha.

sāta dina — sedm dní; paryanta — až po; aiche — takto; karena — činí; śravaṇe — poslouchání; bhāla — správné; manda — špatné; nāhi — ne; kahe — říká; vasi' — sedící; mātra — pouze; śune — poslouchá.

Traducción

Překlad

Así, durante siete días, Śrī Caitanya Mahāprabhu escuchó continuamente la exposición de filosofía vedānta de Sārvabhauma Bhaṭṭācārya. Caitanya Mahāprabhu, sin embargo, no dijo nada, ni indicó si Le pareció o no correcta. Simplemente permaneció sentado escuchando al Bhaṭṭācārya.

Sedm dní bez přestání tak Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal vedāntskou filosofii, jak ji Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vysvětloval. Pán Caitanya Mahāprabhu však nic neříkal ani nenaznačoval, zda je to správné, či špatné. Jednoduše tam seděl a naslouchal Bhaṭṭācāryovi.