Skip to main content

Text 97

Text 97

Texto

Verš

hāsiñā gopāla kahe, — “śunaha, brāhmaṇa
tomāra pāche pāche āmi kariba gamana
hāsiñā gopāla kahe, — “śunaha, brāhmaṇa
tomāra pāche pāche āmi kariba gamana

Synonyms

Synonyma

hāsiñā — sonriendo; gopāla — el Señor Gopāla; kahe — dice; śunaha — sencillamente escucha; brāhmaṇa — ¡oh, Mi querido brāhmaṇa!; tomāra — de ti; pāche pāche — detrás; āmi — Yo; kariba — haré; gamana — caminar.

hāsiñā — s úsměvem; gopāla — Pán Gopāla; kahe — říká; śunaha — poslouchej; brāhmaṇa — ó Můj drahý brāhmaṇo; tomāra — tebou; pāche pāche — za; āmi — Já; kariba — budu dělat; gamana — chůzi.

Translation

Překlad

Śrī Gopālajī entonces sonrió y dijo: «Mi querido brāhmaṇa, escúchame, por favor. Iré contigo; te seguiré caminando.»

Śrī Gopālajī se usmál a řekl: „Poslouchej, Můj drahý brāhmaṇo, půjdu s tebou, ale tak, že budu kráčet za tebou.“

Purport

Význam

SIGNIFICADO: La conversación entre el Señor Śrī Kṛṣṇa y el brāhmaṇa demuestra que el Señor, en Su forma hecha de elementos materiales, arcā-mūrti, no es material, pues esos elementos, aunque están separados del Señor, también son parte de Su energía, como se afirma en la Bhagavad-gītā. Puesto que esos elementos son la propia energía del Señor, y puesto que no hay diferencia entre la energía y la fuente de energía, el Señor puede manifestarse a través de cualquier elemento. Del mismo modo que el Sol puede actuar a través de la luz solar, llevando así su calor y su luz a todas partes, Kṛṣṇa, con Su poder inconcebible, puede aparecer en Su forma espiritual original en cualquier elemento material, desde la piedra, la madera y la pintura hasta el oro, la plata y las joyas, pues los elementos materiales son todos energía Suya. Los śāstras nos advierten: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ... nārakī saḥ: Nunca debemos pensar que la arcā-mūrti, la Deidad que está en el templo, es piedra, madera o cualquier otro elemento material. El brāhmaṇa joven, debido a su avanzada posición devocional, sabía que la Deidad de Gopāla, aunque parecía piedra, no era realmente piedra. Era el hijo de Nanda Mahārāja, Vrajendra-nandana en persona. Por lo tanto, la Deidad podía actuar exactamente como lo hace el Señor Kṛṣṇa en Su forma original.

Tento rozhovor mezi Pánem Śrī Kṛṣṇou a brāhmaṇou je důkazem toho, že Pán ve své arcā-mūrti neboli podobě vyrobené z hmotných prvků není hmotný, protože tyto prvky jsou sice od Pána oddělené, ale jak stojí v Bhagavad-gītě, zároveň jsou částí Jeho energie. Jelikož jsou Pánovou vlastní energií a jelikož mezi energií a jejím zdrojem není žádný rozdíl, může se Pán zjevit skrze jakýkoliv prvek. Tak jako slunce šíří teplo a světlo svou září, i Kṛṣṇa se díky své nepochopitelné moci může zjevit ve své původní duchovní podobě v jakémkoliv hmotném prvku, jako například v kameni, dřevu, malbě, zlatě, stříbře a drahokamech, protože všechny hmotné prvky jsou Jeho energie. Śāstry varují: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ ... nārakī saḥ – o arcā-mūrti, Božstvu v chrámu, bychom si nikdy neměli myslet, že je to kámen, dřevo nebo nějaký jiný hmotný prvek. Díky své pokročilé oddanosti tedy mladší brāhmaṇa věděl, že Božstvo Gopāla není kámen, i když tak vypadá, ale že je to syn Nandy Mahārāje, samotný Vrajendra-nandana. Vzhledem k tomu tedy Božstvo mohlo jednat stejně, jako jedná Pán ve své původní podobě Kṛṣṇy.

El Señor Kṛṣṇa hablaba al joven brāhmaṇa para poner a prueba su conocimiento acerca del arcā-vigraha. En otras palabras, aquellos que han comprendido la ciencia de Kṛṣṇa —el nombre, la forma, las cualidades y demás características de Kṛṣṇa— también pueden hablar con la Deidad. A las personas corrientes, sin embargo, les parecerá que la Deidad está hecha de piedra, madera o cualquier otro material. Desde un punto de vista más elevado, todos los elementos materiales emanan, en última instancia, de la entidad espiritual suprema, de modo que, en realidad, nada es material. Kṛṣṇa, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, no tiene la menor dificultad en manifestarse ante Su devoto en cualquiera de Sus formas. Por la misericordia del Señor, el devoto conoce perfectamente cómo actúa y Se relaciona el Señor. En verdad, puede hablar cara a cara con el Señor.

Pán Kṛṣṇa k mladému brāhmaṇovi promluvil jen proto, aby vyzkoušel jeho poznání o arcā-vigraze. Jinými slovy ti, kdo pochopili vědu o Kṛṣṇovi, o Jeho jménech, podobách, vlastnostech a tak dále, mohou s Božstvem také mluvit. Obyčejnému člověku se však bude zdát, že Božstvo je z kamene, dřeva či jiného materiálu. Ve vyšším smyslu není nic skutečně hmotné, protože všechny hmotné prvky pocházejí z nejvyšší duchovní bytosti. Kṛṣṇa je všemocný, všudypřítomný a vševědoucí, a proto může se svým oddaným jednat bez problémů v jakékoliv podobě. Milostí Pána oddaný dobře ví, jak Pán jedná. A nejen to, může s Ním i hovořit tváří v tvář.