Skip to main content

Text 211

Text 211

Texto

Verš

ei ta’ ākhyāne kahilā doṅhāra mahimā
prabhura bhakta-vātsalya, āra bhakta-prema-sīmā
ei ta’ ākhyāne kahilā doṅhāra mahimā
prabhura bhakta-vātsalya, āra bhakta-prema-sīmā

Synonyms

Synonyma

ei ta’ — así; ākhyāne — en la narración; kahilā — explicadas; doṅhāra — de los dos; mahimā — las glorias; prabhura — del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-vātsalya — apego por Sus devotos; āra — y; bhakta-prema-sīmā — el más alto límite de amor extático del devoto.

ei ta' — tak; ākhyāne — ve vyprávění; kahilā — popsal; doṅhāra — obou; mahimā — slávu; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — náklonnost ke svým oddaným; āra — a; bhakta-prema-sīmā — nejzazší mez extatické lásky oddaného.

Translation

Překlad

He explicado así las glorias trascendentales del afecto del Señor Caitanya Mahāprabhu por Sus devotos, y el más alto límite del amor extático por Dios.

Zde jsem popsal transcendentální slávu náklonnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua k Jeho oddaným a nejzazší mez extatické lásky k Bohu.