Skip to main content

Text 206

Text 206

Texto

Verš

kṣīra dekhi’ mahāprabhura ānanda bāḍila
bhakta-gaṇe khāoyāite pañca kṣīra laila
kṣīra dekhi’ mahāprabhura ānanda bāḍila
bhakta-gaṇe khāoyāite pañca kṣīra laila

Synonyms

Synonyma

kṣīra — el arroz dulce; dekhi’ — al ver; mahāprabhura — del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānanda — el placer; bāḍila — aumentó; bhakta-gaṇe — los devotos; khāoyāite — para darles de comer; pañca — cinco recipientes; kṣīra — arroz dulce; laila — aceptó.

kṣīra — sladkou rýži; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — radost; bāḍila — zvětšila se; bhakta-gaṇe — oddané; khāoyāite — nakrmit; pañca — pět misek; kṣīra — sladké rýže; laila — přijal.

Translation

Překlad

Cuando pusieron ante Él todos los cuencos de arroz dulce, que eran remanentes de Gopīnātha, Śrī Caitanya Mahāprabhu Se sintió muy complacido. Para que los devotos comiesen, tomó cinco cuencos.

Když byly všechny misky se sladkou rýží, zbytky zanechané Gopīnāthem, postaveny před Śrī Caitanyu Mahāprabhua, měl z toho velkou radost. Pět misek přijal, aby dal najíst oddaným.