Skip to main content

Text 172

Text 172

Texto

Verš

dugdha-dāna-chale kṛṣṇa yāṅre dekhā dila
tina-bāre svapne āsi’ yāṅre ājñā kaila
dugdha-dāna-chale kṛṣṇa yāṅre dekhā dila
tina-bāre svapne āsi’ yāṅre ājñā kaila

Synonyms

Synonyma

dugdha-dāna-chale — con el pretexto de dar leche; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; yāṅre — a quien; dekhā dila — hizo Su aparición; tina-bāre — tres veces; svapne — en sueños; āsi’ — venir; yāṅre — a quien; ājñā — orden; kaila — dio.

dugdha-dāna-chale — pod záminkou přinesení mléka; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāṅre — jemuž; dekhā dila — zjevil se; tina-bāre — třikrát; svapne — ve snech; āsi' — přicházející; yāṅre — jemuž; ājñā — pokyny; kaila — dal.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dijo: «Mādhavendra Purī era tan afortunado que Kṛṣṇa mismo Se presentó ante él con el pretexto de llevarle leche. Por tres veces, el Señor dio órdenes a Mādhavendra Purī en sueños.»

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mādhavendra Purī byl tak požehnaný, že se před ním Kṛṣṇa osobně objevil pod záminkou přinesení mléka. Třikrát dal Pán Mādhavendrovi Purīmu ve snu pokyny.“