Skip to main content

Text 145

Text 145

Texto

Verš

‘mādhava-purī śrīpāda āila’, — loke haila khyāti
saba loka āsi’ tāṅre kare bahu bhakti
‘mādhava-purī śrīpāda āila’, — loke haila khyāti
saba loka āsi’ tāṅre kare bahu bhakti

Palabra por palabra

Synonyma

mādhava-purī — Śrī Mādhavendra Purī; śrīpādasannyāsī; āila — ha venido; loke — entre la gente; haila — había; khyāti — reputación; saba loka — toda la gente; āsi’ — venir; tāṅre — a él; kare — hace; bahu — mucha; bhakti — devoción.

mādhava-purī — Śrī Mādhavendra Purī; śrīpādasannyāsī; āila — přišel; loke — mezi lidmi; haila — byla; khyāti — pověst; saba loka — všichni lidé; āsi' — přicházející; tāṅre — jemu; kare — projevují; bahu — mnoho; bhakti — oddanosti.

Traducción

Překlad

Cuando Mādhavendra Purī llegó a Jagannātha Purī, la gente ya conocía su reputación trascendental. Por esa razón, multitud de personas se acercaban a presentarle muestras de respeto con gran devoción.

Lidé v Džagannáth Purí už znali transcendentální pověst Mādhavendry Purīho dříve, než tam přišel. Celé zástupy proto přicházely a různými způsoby mu s oddaností projevovaly úctu.