Skip to main content

Text 144

Text 144

Texto

Verš

premāveśe uṭhe, paḍe, hāse, nāce, gāya
jagannātha-daraśane mahā-sukha pāya
premāveśe uṭhe, paḍe, hāse, nāce, gāya
jagannātha-daraśane mahā-sukha pāya

Synonyms

Synonyma

prema-āveśe — con éxtasis de amor; uṭhe — a veces está de pie; paḍe — a veces cae; hāse — ríe; nāce — danza; gāya — canta; jagannātha daraśane — por ver al Señor Jagannātha en el templo; mahā-sukha — felicidad trascendental; pāya — sintió.

prema-āveśe — v extázi lásky; uṭhe — chvílemi stojí; paḍe — chvílemi padá; hāse — směje se; nāce — tančí; gāya — zpívá; jagannātha daraśane — když v chrámu uviděl Pána Jagannātha; mahā-sukha — transcendentální štěstí; pāya — cítil.

Translation

Překlad

Sobrecogido de éxtasis de amor por Dios, Mādhavendra Purī a veces se levantaba y a veces caía al suelo. A veces se reía, danzaba y cantaba. De ese modo disfrutó de bienaventuranza trascendental por ver a la Deidad de Jagannātha.

Mādhavendra Purī, přemožený extází lásky k Bohu, chvílemi stál a chvílemi padal, chvílemi se smál, tančil a zpíval. Tak prožíval transcendentální blaženost z pohledu na Božstvo Jagannātha.