Skip to main content

Text 10

Text 10

Texto

Verš

ei-mata mahāprabhu calilā nīlācale
cāri bhakta saṅge kṛṣṇa-kīrtana-kutūhale
ei-mata mahāprabhu calilā nīlācale
cāri bhakta saṅge kṛṣṇa-kīrtana-kutūhale

Palabra por palabra

Synonyma

ei-mata — de ese modo; mahāprabhu — el Señor Caitanya Mahāprabhu; calilā — caminó; nīlācale — hacia Jagannātha Purī; cāri bhakta — cuatro devotos; saṅge — con; kṛṣṇa-kīrtana — para cantar el santo nombre de Kṛṣṇa; kutūhale — con gran anhelo.

ei-mata — takto; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; calilā — pokračoval; nīlācale — do Džagannáth Purí; cāri bhakta — čtyřmi oddanými; saṅge — s; kṛṣṇa-kīrtana — po zpívání svatého jména Kṛṣṇy; kutūhale — s velkou dychtivostí.

Traducción

Překlad

Camino de Jagannātha Purī con cuatro de Sus devotos, Śrī Caitanya Mahāprabhu cantaba con mucho deseo el santo nombre del Señor, el mantra Hare Kṛṣṇa.

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval se svými čtyřmi oddanými v cestě do Džagannáth Purí a s velkou dychtivostí zpíval svaté jméno Pána, Hare Kṛṣṇa mantru.