Skip to main content

Text 38

Text 38

Texto

Verš

premāveśe tina dina ācha upavāsa
āji mora ghare bhikṣā, cala mora vāsa
premāveśe tina dina ācha upavāsa
āji mora ghare bhikṣā, cala mora vāsa

Palabra por palabra

Synonyma

prema-āveśe — en el éxtasis del amor; tina dina — tres días; ācha — Tú estás; upavāsa — ayunando; āji — hoy; mora — Mía; ghare — a la casa; bhikṣā — limosna; cala — ven, por favor; mora vāsa — a Mi casa.

prema-āveśe — v extázi lásky; tina dina — tři dny; ācha — jsi; upavāsa — bez jídla; āji — dnes; mora — Mém; ghare — v domě; bhikṣā — almužnu; cala — prosím přijď; mora vāsa — do Mého obydlí.

Traducción

Překlad

Advaita Ācārya dijo: «Absorto en Tu éxtasis de amor por Kṛṣṇa, llevas tres días seguidos ayunando. Por eso Te invito a Mi casa, donde Te pido que aceptes caridad. Ven conmigo a Mi casa.»

Advaita Ācārya řekl: „Už tři dny jsi ve své extázi lásky ke Kṛṣṇovi nejedl. Zvu Tě proto do Mého domu, kde můžeš milostivě přijmout almužnu. Pojď se Mnou do Mého obydlí.“