Skip to main content

Text 162

Text 162

Texto

Verš

kīrtana karite prabhura sarva-bhāvodaya
stambha, kampa, pulakāśru, gadgada, pralaya
kīrtana karite prabhura sarva-bhāvodaya
stambha, kampa, pulakāśru, gadgada, pralaya

Synonyms

Synonyma

kīrtana karite — mientras cantaba; prabhura — del Señor; sarva — todas; bhāva-udaya — manifestaciones de signos de éxtasis; stambha — estar aturdido; kampa — temblor; pulaka — erizamiento de los vellos; aśru — lágrimas; gadgada — quebrarse la voz; pralaya — devastación.

kīrtana karite — když zpíval; prabhura — Pánovy; sarva — všechny; bhāva-udaya — projevy extatických příznaků; stambha — ztuhnutí; kampa — chvění; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy; gadgada — zajíkání se; pralaya — zničení.

Translation

Překlad

Cuando hacía kīrtana, el Señor manifestaba todo tipo de signos trascendentales. Tenía un aspecto aturdido y tembloroso, con los vellos erizados y la voz quebrada, y derramaba lágrimas y manifestaba total devastación.

Při kīrtanu Pán projevoval veškeré transcendentální příznaky. Navenek ztuhl, chvěl se, ježily se Mu chlupy na těle a selhával Mu hlas. Tekly Mu slzy a prožíval zničení.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El Bhakti-rasāmṛta-sindhu explica que esa «devastación» es una combinación de felicidad y sufrimiento visible por el hecho de que quien la experimenta no es consciente de la presencia de esos dos factores. En ese estado, el devoto cae al suelo, y en su cuerpo se manifiestan los consiguientes signos que se mencionan en el verso. Cuando esos signos cobran relevancia en el cuerpo, se manifiesta un estado conocido con el nombre de pralaya (devastación).

Zničení je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsáno jako směs štěstí a neštěstí, k nimž není důvod. V tomto stavu oddaný upadne na zem a následují další tělesné příznaky. Ty jsou vyjmenovány výše, a když v těle převládnou, projeví se stav pralaya neboli zničení.