Skip to main content

Text 92

Text 92

Texto

Verš

tāṅra sūtrera artha kona jīva nāhi jāne
ataeva āpane sūtrārtha kariyāche vyākhyāne
tāṅra sūtrera artha kona jīva nāhi jāne
ataeva āpane sūtrārtha kariyāche vyākhyāne

Synonyms

Synonyma

tāṅra sūtrera artha — el significado del Vedānta-sūtra de Vyāsadeva; kona — algún; jīva — ser vivo; nāhi jāne — no conoce; ataeva — por lo tanto; āpane — personalmente; sūtra-artha — el significado de los sūtras; kariyāche vyākhyāne — ha explicado.

tāṅra sūtrera artha — význam Vyāsadevovy Vedānta-sūtry; kona — jakákoliv; jīva — živá bytost; nāhi jāne — nezná; ataeva — proto; āpane — osobně; sūtra-artha — významy sūter; kariyāche vyākhyāne — popsal.

Translation

Překlad


«A la gente corriente le es muy difícil entender el significado del Vedānta-sūtra, pero Vyāsadeva, por Su misericordia sin causa, ha explicado personalmente el significado.

„Pro obyčejného člověka je velice těžké pochopit význam Vedānta-sūtry, ale Vyāsadeva ze své bezpříčinné milosti její význam jasně vysvětlil.“