Skip to main content

Text 82

Text 82

Texto

Verš

tabu pūjya hao, tumi baḍa āmā haite
sarva-nāśa haya mora tomāra nindāte
tabu pūjya hao, tumi baḍa āmā haite
sarva-nāśa haya mora tomāra nindāte

Palabra por palabra

Synonyma

ttabu — aun así; pūjya hao — Tú eres digno de adoración; tumi baḍa — Tú eres mucho más grande; āmā haite — que yo; sarva-nāśa haya — todo se pierde; mora — mío; tomāra nindāte — por blasfemar contra Ti.

tabu — přesto; pūjya hao — jsi hoden uctívání; tumi baḍa — jsi mnohem větší; āmā haite — než já; sarva-nāśa haya — vše je ztraceno; mora — mým; tomāra nindāte — pomlouváním Tebe.

Traducción

Překlad

«Mi querido Señor, Tú eres el Señor Supremo, y aunque Te consideres a Ti mismo el sirviente del Señor, eres digno de adoración. Eres mucho más grande que yo; por eso, cuando he blasfemado contra Ti, he perdido todos mis logros espirituales.

„Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Pán, a přestože se považuješ za Pánova služebníka, jsi hoden uctívání. A jelikož jsi mnohem větší než já, jsou všechny mé duchovní úspěchy ztraceny, protože jsem Tě pomlouval.“