Skip to main content

Text 32

Text 32

Texto

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

ye — todos aquellos que; anye — otros (no devotos); aravinda-akṣa — ¡oh, el de ojos de loto!; vimukta-māninaḥ — que se consideran liberados; tvayi — a Ti; asta-bhāvāt — sin devoción; aviśuddha-buddhayaḥ — que no tienen la inteligencia purificada; āruhya — tras haberse elevado; kṛcchreṇa — con rigurosas austeridades y penitencias; param padam — a la posición suprema; tataḥ — de ahí; patanti — caen; adhaḥ — abajo; anādṛta — sin respetar; yuṣmat — Tuyos; aṅghrayaḥ — pies de loto.

ye — všichni ti, kteří; anye — ostatní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — poté, co vystoupali; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — k nejvyšší úrovni; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — bez úcty; yuṣmat — ke Tvým; aṅghrayaḥ — lotosovým nohám.

Traducción

Překlad

«“¡Oh, el de ojos de loto!, la inteligencia de aquellos que se consideran liberados en esta vida pero carecen de Tu servicio devocional es impura. Aunque se sometan a rigurosas austeridades y penitencias y se eleven al nivel espiritual, al plano impersonal del Brahman, vuelven a caer, porque dejan de lado la adoración de Tus pies de loto.”

„  ,Ó Pane, který máš oči jako lotosové květy. Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou osvobozeni v tomto životě, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. Protože opomíjejí službu Tvým lotosovým nohám, znovu poklesnou, a to přesto, že podstupovali tvrdou askezi a povýšili se na úroveň realizace neosobního Brahmanu.,“

Significado

Význam

Éste es un verso del Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32).