Skip to main content

Text 281

Text 281

Texto

Verš

śrī-rūpa-sanātana-raghunātha-jīva-caraṇa,
śire dhari, — yāra karoṅ āśa
kṛṣṇa-līlāmṛtānvita,
caitanya-caritāmṛta,
kahe kichu dīna kṛṣṇadāsa
śrī-rūpa-sanātana-raghunātha-jīva-caraṇa,
śire dhari, — yāra karoṅ āśa
kṛṣṇa-līlāmṛtānvita,
caitanya-caritāmṛta,
kahe kichu dīna kṛṣṇadāsa

Palabra por palabra

Synonyma

śrī-rūpa-sanātana — de Śrīla Rūpa Gosvāmī y de Sanātana Gosvāmī; raghunātha-jīva — de Raghunātha dāsa Gosvāmī, Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī y Śrīla Jīva Gosvāmī; caraṇa — los pies de loto; śire dhari — tomando sobre mi cabeza; yāra — de los cuales; karoṅ āśa — yo deseo siempre; kṛṣṇa-līlā-amṛta-anvita — mezclados con el néctar del kṛṣṇa-līlā; caitanya-caritāmṛta — los pasatiempos del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — está tratando de decir; kichu — algo; dīna — muy humilde; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

śrī-rūpa-sanātana — Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Sanātany Gosvāmīho; raghunātha-jīva — Raghunātha dāse Gosvāmīho, Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho a Śrīly Jīvy Gosvāmīho; caraṇa — lotosové nohy; śire dhari — beroucí na svou hlavu; yāra — kterých; karoṅ āśa — neustále toužím; kṛṣṇa-līlā-amṛta-anvita — smíšené s nektarem kṛṣṇa-līly; caitanya-caritāmṛta — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kahe — snaží se říci; kichu — něco; dīna — velmi pokorný; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Traducción

Překlad

Tomando sobre mi cabeza los pies de loto de Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī, Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī y Jīva Gosvāmī, yo deseo siempre su misericordia. De este modo, yo, Kṛṣṇadāsa, trato humildemente de explicar el néctar de los pasatiempos de Śrī Caitanya Mahāprabhu, que están mezclados con los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa.

Pokládám si na hlavu lotosové nohy Śrīly Rūpy Gosvāmīho, Śrī Sanātany Gosvāmīho, Raghunātha dāse Gosvāmīho, Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho a Jīvy Gosvāmīho, protože vždy toužím po jejich milosti. Tak se já, Kṛṣṇadāsa, pokorně snažím popsat nektar zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, smíšených se zábavami Pána Kṛṣṇy.