Skip to main content

Text 273

Text 273

Texto

Verš

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa,yāte praphulla padma-vana,
tāra madhu kari’ āsvādana
prema-rasa-kumuda-vane,praphullita rātri-dine,
tāte carāo mano-bhṛṅga-gaṇa
kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa,yāte praphulla padma-vana,
tāra madhu kari’ āsvādana
prema-rasa-kumuda-vane,praphullita rātri-dine,
tāte carāo mano-bhṛṅga-gaṇa

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — la comprensión conclusiva del servicio devocional a Kṛṣṇa; yāte — con el cual; praphulla — reanimado; padma-vana — el bosque de flores de loto; tāra madhu — la miel recogida de esas flores de loto; kari’ āsvādana — saborear; prema-rasa — de amor trascendental por Kṛṣṇa; kumuda-vane — en el bosque de flores kumuda (un tipo de flor de loto); praphullita — estando llenos de júbilo; rātri-dine — día y noche; tāte — en ese bosque de flores de loto; carāo — haced vagar; manaḥ-bhṛṅga-gaṇa — los abejorros de vuestras mentes.

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — konečné pochopení oddané služby Kṛṣṇovi; yāte — kterým; praphulla — oživen; padma-vana — les lotosů; tāra madhu — med nasbíraný z těchto lotosů; kari' āsvādana — vychutnávající si; prema-rasa — transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi; kumuda-vane — v lese květů kumuda (druh lotosu); praphullita — blažený; rātri-dine — dnem i nocí; tāte — v tomto lese lotosů; carāo — nechť se toulají; manaḥ-bhṛṅga-gaṇa — čmeláci vaší mysli.

Traducción

Překlad

El servicio devocional a Kṛṣṇa es como un agradable y jubiloso bosque de flores de loto donde abunda la miel. Yo pido a todos que saboreen esa miel. Si todos los especuladores mentales traen las abejas de sus mentes a este bosque de flores de loto y, llenos de júbilo, disfrutan día y noche del amor extático por Kṛṣṇa, su especulación mental quedará completa y trascendentalmente satisfecha.

Oddaná služba Kṛṣṇovi je jako příjemný, blažený les lotosů, ve kterém je spousta medu. Žádám každého, aby si tento med vychutnával. Pokud všichni mentální spekulanti přivedou včely svých myslí do tohoto lesa lotosů a budou si blaženě dnem i nocí užívat extatické lásky ke Kṛṣṇovi, jejich mentální spekulace bude zcela transcendentálně uspokojena.