Skip to main content

Text 257

Text 257

Texto

Verš

ūnaviṁśe — mathurā haite prayāga-gamana
tāra madhye śrī-rūpere śakti-sañcāraṇa
ūnaviṁśe — mathurā haite prayāga-gamana
tāra madhye śrī-rūpere śakti-sañcāraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

ūnaviṁśe — en el Capítulo Diecinueve; mathurā haite — de Mathurā; prayāga-gamana — ir a Prayāga; tāra madhye — dentro de ése; śrī-rūpere — a Śrī Rūpa Gosvāmī; śakti-sañcāraṇa — dotar del poder de propagar el servicio devocional.

ūnaviṁśe — v devatenácté kapitole; mathurā haite — z Mathury; prayāga-gamana — přesun do Prajágu; tāra madhye — v této; śrī-rūpere — Śrī Rūpu Gosvāmīho; śakti-sañcāraṇa — jak zmocnil k šíření oddané služby.

Traducción

Překlad

En el Capítulo Diecinueve he explicado el regreso del Señor a Prayāga desde Mathurā y cómo dotó a Śrī Rūpa Gosvāmī del poder de propagar el servicio devocional.

V devatenácté kapitole jsem popsal, jak se Pán vrátil z Prajágu do Mathury a zmocnil Śrī Rūpu Gosvāmīho k šíření oddané služby.