Skip to main content

Text 233

Text 233

Texto

Verš

jagannātha-sevaka āni’ mālā-prasāda dilā
tulasī paḍichā āsi’ caraṇa vandilā
jagannātha-sevaka āni’ mālā-prasāda dilā
tulasī paḍichā āsi’ caraṇa vandilā

Palabra por palabra

Synonyma

jagannātha-sevaka — los sacerdotes que servían al Señor Jagannātha; āni’ — trayendo; mālā-prasāda dilā — repartieron collares de flores y prasādam; tulasī paḍichā — el sirviente del templo, llamado Tulasī; āsi’ — viniendo; caraṇa vandilā — adoró los pies de loto del Señor.

jagannātha-sevaka — kněží obsluhující Pána Jagannātha; āni' — přinesli a; mālā-prasāda dilā — rozdávali květinové girlandy a prasādam; tulasī paḍichā — chrámový služebník jménem Tulasī; āsi' — když přišel; caraṇa vandilā — uctil Pánovy lotosové nohy.

Traducción

Překlad

Los sacerdotes les trajeron inmediatamente collares de flores y prasādam. También el vigilante del templo, que se llamaba Tulasī, vino a ofrecer reverencias a Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Kněží jim okamžitě přinesli květinové girlandy a prasādam. Chrámový strážce jménem Tulasī se také přišel Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi poklonit.