Skip to main content

Text 229

ТЕКСТ 229

Texto

Текст

kāśī-miśra, pradyumna-miśra, paṇḍita-dāmodara
haridāsa-ṭhākura, āra paṇḍita-śaṅkara
кӣ-мира, прадйумна-мира, паита-дмодара
харидса-хкура, ра паита-акара

Palabra por palabra

Пословный перевод

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; paṇḍita-dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; āra — y; paṇḍita-śaṅkara — Śaṅkara Paṇḍita.

кӣ-мира — Каши Мишра; прадйумна-мира — Прадьюмна Мишра; паита-дмодара — Дамодара Пандит; харидса-хкура — Харидас Тхакур; ра — и; паита-акара — Шанкара Пандит.

Traducción

Перевод

También Kāśī Miśra, Pradyumna Miśra, Dāmodara Paṇḍita, Haridāsa Ṭhākura y Śaṅkara Paṇḍita fueron a recibir al Señor.

Там были также Каши Мишра, Прадьюмна Мишра, Дамодара Пандит, Харидас Тхакур и Шанкара Пандит.