Skip to main content

Text 132

Text 132

Texto

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate
vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyms

Synonyma

vadanti — ellos dicen; tat — que; tattva-vidaḥ — los que conocen la Verdad Absoluta; tattvam — el objetivo supremo; yat — el cual; jñānam advayam — conocimiento idéntico; brahma iti — como Brahman impersonal; paramātmā iti — como Superalma; bhagavān iti — como Suprema Personalidad de Dios; śabdyate — es explicado.

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — ti, kdo znají Absolutní Pravdu; tattvam — konečný cíl; yat — jenž; jñānam advayam — shodné poznání; brahma iti — jako neosobní Brahman; paramātmā iti — jako Nadduše; bhagavān iti — jako Nejvyšší Osobnost Božství; śabdyate — je popsána.

Translation

Překlad

«“Las almas autorrealizadas conocen la Verdad Absoluta como una identidad unificada que recibe distintos nombres: Brahman impersonal, Paramātmā localizado, y Bhagavān, la Suprema Personalidad de Dios.”

„  ,Seberealizované duše chápou Absolutní Pravdu jako jednotnou existenci známou pod různými jmény – neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.̀  “

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Esta cita pertenece al Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11). Véase la explicación en Ādi-līlā 2.11.

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 2.11.