Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

bhakta-duḥkha dekhi’ prabhu manete cintila
sannyāsīra mana phirāite mana ha-ila
bhakta-duḥkha dekhi’ prabhu manete cintila
sannyāsīra mana phirāite mana ha-ila

Palabra por palabra

Synonyma

bhakta-duḥkha dekhi’ — al ver la desdicha de los devotos; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; manete cintila — consideró en Su mente; sannyāsīra mana — la mente de los sannyāsīs māyāvādīs; phirāite — cambiar; mana ha-ila — Śrī Caitanya Mahāprabhu decidió.

bhakta-duḥkha dekhi' — když viděl neštěstí oddaných; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; manete cintila — přemýšlel; sannyāsīra mana — mysli māyāvādských sannyāsīch; phirāite — změnit; mana ha-ila — Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl.

Traducción

Překlad

Presentaron su petición, y Śrī Caitanya Mahāprabhu, al ver la desdicha de Sus devotos, decidió cambiar la mente de los sannyāsīs māyāvādīs.

Přednesli svou žádost, a když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak jsou Jeho oddaní zarmoucení, rozhodl se změnit mysli māyāvādských sannyāsīch.