Skip to main content

Text 320

Text 320

Texto

Verš

brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ
brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ

Palabra por palabra

Synonyma

brūhi — por favor, explica; yoga-īśvare — la Suprema Personalidad de Dios, el amo de todo poder místico; kṛṣṇe — el Señor Kṛṣṇa; brahmaṇye — el protector de la cultura brahmínica; dharma-varmaṇi — los fuertes brazos de los principios religiosos; svām — Su propia; kāṣṭhām — a la morada personal; adhunā — en la actualidad; upete — haber regresado; dharmaḥ — los principios religiosos; kam — a qué; śaraṇam — refugio; gataḥ — han ido.

brūhi — prosím vysvětli; yoga-īśvare — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech mystických sil; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; brahmaṇye — ochránce brāhmaṇské kultury; dharma-varmaṇi — silné paže náboženských zásad; svām — své vlastní; kāṣṭhām — do svého sídla; adhunā — nyní; upete — vrátil se; dharmaḥ — náboženské zásady; kam — do jakého; śaraṇam — útočiště; gataḥ — odešel.

Traducción

Překlad

«“Ahora que Śrī Kṛṣṇa, la Verdad Absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido a Su propia morada, por favor, dinos quién protege actualmente los principios religiosos.”

„  ,Řekni nám prosím, kdo ochraňuje náboženské zásady nyní, když se Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Pravda a vládce všech mystických sil, vrátil do svého sídla.̀  “

Significado

Význam

Este verso del Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.23) era una pregunta formulada por los sabios encabezados por Śaunaka. Esta pregunta, que fue planteada al gran devoto Sūta Gosvāmī, es la más importante de las seis que se hicieron. La respuesta a esta importante pregunta se da en el siguiente verso, también del Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.43).

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.23) je otázka, kterou položili všichni mudrci vedení Śaunakou. Ze šesti otázek položených velkému oddanému Sūtovi Gosvāmīmu je tato nejdůležitější. Odpověď na tuto důležitou otázku přináší další verš, který také pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.43).