Skip to main content

Text 229

Text 229

Texto

Verš

eka bhakta-vyādhera kathā śuna sāvadhāne
yāhā haite haya sat-saṅga-mahimāra jñāne
eka bhakta-vyādhera kathā śuna sāvadhāne
yāhā haite haya sat-saṅga-mahimāra jñāne

Palabra por palabra

Synonyma

eka bhakta-vyādhera — un devoto que era cazador; kathā — la narración; śuna — por favor, escucha; sāvadhāne — con atención; yāhā haite — de la cual; haya — hay; sat-saṅga-mahimāra jñāne — conocimiento de la grandeza de la relación con un gran devoto.

eka bhakta-vyādhera — jeden oddaný, který byl lovcem; kathā — vyprávění; śuna — prosím vyslechni; sāvadhāne — pozorně; yāhā haite — ze kterého; haya — je; sat-saṅga-mahimāra jñāne — poznání o tom, jak mocná je společnost velkého oddaného.

Traducción

Překlad

«Ahora te narraré la historia del cazador que, por el contacto con Nārada Muni, la muy excelsa personalidad, se volvió un gran devoto. Esta historia permite entender la grandeza de la relación con devotos puros.

„Nyní budu vyprávět příběh o tom, jak se z jednoho lovce stal velký oddaný díky společnosti tak vznešené osobnosti, jakou je Nārada Muni. Z tohoto příběhu lze porozumět síle společnosti čistého oddaného.“