Skip to main content

Text 136

Text 136

Texto

Verš

kṛṣṇa-bahirmukha-doṣe māyā haite bhaya
kṛṣṇonmukha bhakti haite māyā-mukta haya
kṛṣṇa-bahirmukha-doṣe māyā haite bhaya
kṛṣṇonmukha bhakti haite māyā-mukta haya

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇa-bahir-mukha — de ir en contra de ser consciente de Kṛṣṇa; doṣe — por la falta; māyā haite — de la energía ilusoria; bhaya — temor; kṛṣṇa-unmukha — en favor del proceso de conciencia de Kṛṣṇa; bhakti — servicio devocional; haite — por; māyā-mukta — liberado de māyā; haya — se vuelve.

kṛṣṇa-bahir-mukha — stavět se proti vědomí Kṛṣṇy; doṣe — chybou; māyā haite — z klamné energie; bhaya — strach; kṛṣṇa-unmukha — příznivě pro vědomí Kṛṣṇy; bhakti — oddané služby; haite — z; māyā-mukta — vysvobozený z māyi; haya — stane se.

Traducción

Překlad

«Quien se opone a ser consciente de Kṛṣṇa acaba condicionado y lleno de temor debido a la influencia de māyā. Quien realiza servicio devocional fielmente se libera de māyā.

„Ten, kdo se vzpírá vědomí Kṛṣṇy, bude vlivem māyi podmíněn a začne mít strach. Věrným vykonáváním oddané služby bude z māyi vysvobozen.“