Skip to main content

Text 116

Text 116

Texto

Text

vyāsa-kṛpāya śukadevera līlādi-smaraṇa
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā karena bhajana
vyāsa-kṛpāya śukadevera līlādi-smaraṇa
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā karena bhajana

Palabra por palabra

Synonyms

vyāsa-kṛpāya — por la misericorida de Śrīla Vyāsadeva; śukadevera — de Śukadeva Gosvāmī; līlā-ādi-smaraṇa — recuerdo de los pasatiempos trascendentales de Kṛṣṇa; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — atraído por las cualidades trascendentales de Kṛṣṇa; hañā — volviéndose; karena — hizo; bhajana — servicio amoroso.

vyāsa-kṛpāya — by the mercy of Śrīla Vyāsadeva; śukadevera — of Śukadeva Gosvāmī; līlā-ādi-smaraṇa — remembrance of the transcendental pastimes of Kṛṣṇa; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — attracted by the transcendental qualities of Kṛṣṇa; hañā — becoming; karena — performed; bhajana — loving service.

Traducción

Translation

«Por la misericordia de Śrīla Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī se sintió atraído por los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa. Atraídos así por las cualidades trascendentales de Kṛṣṇa, también él se hizo devoto y se ocupó en Su servicio.

“By the mercy of Śrīla Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī was attracted by the pastimes of Lord Kṛṣṇa. Being thus attracted by Kṛṣṇa’s transcendental qualities, he also became a devotee and engaged in His service.