Skip to main content

Text 73

Text 73

Texto

Verš

sthiro dāntaḥ kṣamā-śīlo
gambhīro dhṛtimān samaḥ
vadānyo dhārmikaḥ śūraḥ
karuṇo mānya-māna-kṛt
sthiro dāntaḥ kṣamā-śīlo
gambhīro dhṛtimān samaḥ
vadānyo dhārmikaḥ śūraḥ
karuṇo mānya-māna-kṛt

Palabra por palabra

Synonyma

sthiraḥ — estable; dāntaḥ — que tiene los sentidos controlados; kṣamā-śīlaḥ — que perdona; gambhīraḥ — grave; dhṛti-mān — tranquilo, nunca desprovisto de inteligencia; samaḥ — ecuánime; vadānyaḥ — magnánimo; dhārmikaḥ — religioso; śūraḥ — caballeroso; karuṇaḥ — bondadoso; mānya-māna-kṛt — respetuoso con las personas respetables.

sthiraḥ — stálý; dāntaḥ — mající ovládnuté smysly; kṣamā-śīlaḥ — odpouštějící; gambhīraḥ — vážný; dhṛtimān — klidný, nikdy neztrácí inteligenci; samaḥ — vyrovnaný; vadānyaḥ — štědrý; dhārmikaḥ — zbožný; śūraḥ — chrabrý; karuṇaḥ — laskavý; mānya-māna-kṛt — uctivý k úctyhodným.

Traducción

Překlad

«“El Señor Kṛṣṇa es estable y tiene los sentidos controlados; sabe perdonar, y es grave y tranquilo. Es, además, ecuánime con todos. También es magnánimo, religioso, caballeroso y bondadoso. Es siempre respetuoso con las personas respetables.

„  ,Pán Kṛṣṇa je stálý, ovládá své smysly, umí odpouštět, je vážný a klidný. Je ke všem stejný. Navíc je štědrý, zbožný, chrabrý a laskavý. K úctyhodným lidem je vždy uctivý.̀  “