Skip to main content

Text 46

Text 46

Texto

Verš

ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’
ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’

Palabra por palabra

Synonyma

ei pañca — esos cinco tipos de melosidades trascendentales; sthāyī bhāva — actitudes extáticas permanentes; haya — se vuelven; pañca rasa — cinco clases de melosidades trascendentales; ye-rase — en una determinada melosidad; bhakta sukhī — un devoto se siente feliz; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; haya — queda; vaśa — bajo el control.

ei pañca — těchto pět druhů transcendentálních nálad; sthāyī bhāva — trvalé extatické nálady; haya — stávají se; pañca rasa — pět druhů transcendentálních nálad; ye-rase — v určité náladě; bhakta sukhī — oddaný začne být šťastný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — stává se; vaśa — ovládaný.

Traducción

Překlad

«Esas cinco melosidades trascendentales existen de forma permanente. El devoto puede sentir atracción por una de esas melosidades, y de ese modo se siente feliz. Kṛṣṇa también siente inclinación por ese devoto y queda bajo su control.

„Těchto pět transcendentálních nálad existuje stále. Oddaný může být k jedné z nich přitahovaný a tak se stát šťastným. Kṛṣṇa mu také bude nakloněný a nechá se jím ovládat.“

Significado

Význam

En el Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1) el éxtasis permanente, sthāyi-bhāva, se describe con las siguientes palabras:

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1) je sthāyi-bhāva, trvalá extáze, popsána takto:

aviruddhān viruddhāṁś cabhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo ’tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ
aviruddhān viruddhāṁś ca
bhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo 'tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ

Esos sentimientos (bhāvas) someten a su dominio a los éxtasis favorables (como la risa) y desfavorables (como el enojo). Si esos sentimientos continúan actuando como reyes, reciben el nombre de sthāyi-bhāva, éxtasis permanentes. El amor extático continuo por Kṛṣṇa se denomina éxtasis permanente.»

„Tyto nálady (bhāvy) ovládají příznivé extáze (jako je smích) i nepříznivé extáze (jako je hněv). Pokud tyto nálady i nadále vládnou jako králové, nazývají se sthāyi-bhāva neboli trvalé extáze. Nepřetržitá extatická láska ke Kṛṣṇovi se nazývá trvalá extáze.“