Skip to main content

Text 44

Text 44

Texto

Verš

ihā yaiche krame nirmala, krame bāḍe svāda
rati-premādira taiche bāḍaye āsvāda
ihā yaiche krame nirmala, krame bāḍe svāda
rati-premādira taiche bāḍaye āsvāda

Palabra por palabra

Synonyma

ihā — ése; yaiche — como; krame — por sucesión; nirmala — puro; krame — gradualmente; bāḍe — aumenta; svāda — el sabor; rati — del apego; prema-ādira — del amor por Dios, etc.; taiche — de ese modo; bāḍaye — aumenta; āsvāda — el gusto.

ihā — toto; yaiche — jako; krame — v pořadí; nirmala — čistá; krame — postupně; bāḍe — zvětšuje se; svāda — chuť; rati — z připoutanosti; prema-ādira — lásky k Bohu a tak dále; taiche — takto; bāḍaye — zvětšuje se; āsvāda — chuť.

Traducción

Překlad

«Debemos entender que, del mismo modo que el sabor del azúcar aumenta a medida que se purifica, también el amor por Dios, aumentando a partir de rati, que se compara a la semilla inicial, se hace cada vez más sabroso.

„Když se láska k Bohu zvětšuje, počínaje úrovní rati, která je přirovnána k počátečnímu semínku, zvětšuje se i její chuť, stejně jako je cukr postupně chutnější a chutnější s tím, jak se čistí.“