Skip to main content

Text 73

Text 73

Texto

Verš

īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ
īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

īśvare — a la Suprema Personalidad de Dios; tat-adhīneṣu — a personas que se han dedicado plenamente al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa; bāliśeṣu — a los neófitos o ignorantes; dviṣatsu — a personas envidiosas de Kṛṣṇa y de los devotos de Kṛṣṇa; prema — amor; maitrī — amistad; kṛpā — misericordia; upekṣā — dejar de lado; yaḥ — todo el que; karoti — hace; saḥ — él; madhyamaḥ — un devoto de segunda clase.

īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-adhīneṣu — těm, kdo se plně oddali rozvoji vědomí Kṛṣṇy; bāliśeṣu — začátečníkům či nevědomým; dviṣatsu — těm, kdo chovají zášť vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným; prema — lásku; maitrī — přátelství; kṛpā — milost; upekṣā — přehlížení; yaḥ — každý, kdo; karoti — činí; saḥ — on; madhyamaḥ — oddaný druhé třídy.

Traducción

Překlad

«“El devoto intermedio, de segunda clase, muestra amor por la Suprema Personalidad de Dios, es amistoso con todos los devotos y es muy misericordioso con los neófitos y con la gente ignorante. El devoto intermedio deja de lado a quienes sienten envidia del servicio devocional.

„  ,Oddaný druhé třídy neboli prostřední oddaný dává najevo svou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, je přátelský ke všem oddaným, milostivý k začátečníkům a nevědomým lidem, a nevšímá si těch, kdo chovají zášť vůči oddané službě.̀  “

Significado

Význam

Esta cita, también del Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.46), es una afirmación que el gran sabio Nārada hizo mientras hablaba a Vasudeva del servicio devocional. El análisis original del tema tuvo lugar en la conversación entre Nimi, rey de Videha, y los Nueve Yogendras.

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.46). Tuto definici vyslovil velký světec Nārada, když promlouval k Vasudevovi o oddané službě. Původně o tomto tématu hovořil Nimi, král Vidéhy, s devíti Yogendry.