Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

nāntaṁ vidāmy aham amī munayo ’grajās te
māyā-balasya puruṣasya kuto ’varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo ’dhunāpi samavasyati nāsya pāram
nāntaṁ vidāmy aham amī munayo ’grajās te
māyā-balasya puruṣasya kuto ’varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo ’dhunāpi samavasyati nāsya pāram

Palabra por palabra

Synonyma

na antam — ningún límite; vidāmi — conozco; aham — yo; amī — esas; munayaḥ — grandes personas santas; agrajāḥ — hermanos; te — de ti; māyā-balasya — que tiene multitud de energías; puruṣasya — de la Personalidad de Dios; kutaḥ — cómo; avarāḥ — menos inteligentes; ye — aquellos que; gāyan — cantando; guṇān — las cualidades; daśa-śata-ānanaḥ — que tiene mil cabezas; ādi-devaḥ — la Personalidad de Dios; śeṣaḥ — Ananta Śeṣa; adhunā api — incluso hasta ahora; samavasyati — alcanza; na — no; asya — del Señor; pāram — límite.

na antam — bez hranic; vidāmi — znám; aham — já; amī — tito; munayaḥ — velcí světci; agrajāḥ — bratři; te — tvoji; māyā-balasya — jenž má mnohonásobné energie; puruṣasya — Pána, Osobnosti Božství; kutaḥ — jak; avarāḥ — méně inteligentní; ye — ti, kdo; gāyan — opěvují; guṇān — vlastnosti; daśa-śata-ānanaḥ — který má tisíce hlav; ādi-devaḥ — Osobnost Božství; śeṣaḥ — Ananta Śeṣa; adhunā api — ani dodnes; samavasyati — dosáhl; na — ne; asya — Pána; pāram — konce.

Traducción

Překlad

«“Si ni siquiera yo, el Señor Brahmā, o tus hermanos mayores, los grandes sabios y santos, podemos entender los límites de la Suprema Personalidad de Dios, que goza de plenitud en diversas energías, ¿quién puede comprenderlos? El Señor Śeṣa, el de las mil cabezas, aunque está cantando constantemente las cualidades trascendentales del Señor, no ha llegado todavía al final de Sus actividades.”

„  ,Kdo by dokázal pochopit, kde má Nejvyšší Osobnost Božství, oplývající různými energiemi, své hranice, když to nechápu ani já, Pán Brahmā, ani tvoji starší bratři, ani velcí světci a mudrci? I když tisícihlavý Pán Śeṣa neustále opěvuje Jeho transcendentální vlastnosti, dosud nedosáhl konce Pánových činností.̀  “

Significado

Význam

Este verso, hablado a Nārada Muni por el Señor Brahmā, pertenece también al Śrīmad-Bhāgavatam (2.7.41).

Tento verš, který Pán Brahmā přednesl Nāradovi Munimu, je také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.41).