Skip to main content

Texts 95-96

Text 95-96

Texto

Verš

pūrve yaiche rāya-pāśe prabhu praśna kailā
tāṅra śaktye rāmānanda tāṅra uttara dilā
pūrve yaiche rāya-pāśe prabhu praśna kailā
tāṅra śaktye rāmānanda tāṅra uttara dilā
ihāṅ prabhura śaktye praśna kare sanātana
āpane mahāprabhu kare ‘tattva’-nirūpaṇa
ihāṅ prabhura śaktye praśna kare sanātana
āpane mahāprabhu kare ‘tattva’-nirūpaṇa

Palabra por palabra

Synonyma

pūrve — en el pasado; yaiche — como; rāya-pāśe — a Rāmānanda Rāya; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; praśna kailā — preguntó; tāṅra śaktye — sólo por Su misericordia; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; tāṅra — suyas; uttara — respuestas; dilā — dio; ihāṅ — aquí; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; śaktye — por la fuerza; praśna — preguntas; kare — plantea; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āpane — personalmente; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — hace; tattva — la verdad; nirūpaṇa — descubrir.

pūrve — dříve; yaiche — jako; rāya-pāśe — Rāmānandy Rāye; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; praśna kailā — dotazoval se; tāṅra śaktye — pouze Jeho milostí; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; tāṅra — své; uttara — odpovědi; dilā — dal; ihāṅ — zde; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śaktye — díky moci; praśna — otázky; kare — kladl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; tattva — pravdy; nirūpaṇa — rozlišování.

Traducción

Překlad

En el pasado, Śrī Caitanya Mahāprabhu había hecho preguntas espirituales a Rāmānanda Rāya, y, por la misericordia sin causa del Señor, Rāmānanda Rāya había sabido responderlas adecuadamente. Ahora, por la misericordia del Señor, Sanātana Gosvāmī hizo preguntas al Señor, y Śrī Caitanya Mahāprabhu en persona le dio la verdad.

V minulosti kladl Śrī Caitanya Mahāprabhu duchovní otázky Rāmānandovi Rāyovi a Rāmānanda Rāya dokázal díky Pánově bezpříčinné milosti správně odpovídat. Nyní Pánovou milostí kladl Pánu otázky Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně předkládal pravdu.