Skip to main content

Text 292

Text 292

Texto

Verš

hiraṇyagarbha-antaryāmī — garbhodakaśāyī
‘sahasra-śīrṣādi’ kari’ vede yāṅre gāi
hiraṇyagarbha-antaryāmī — garbhodakaśāyī
‘sahasra-śīrṣādi’ kari’ vede yāṅre gāi

Palabra por palabra

Synonyma

hiraṇyagarbha — llamado Hiraṇyagarbha; antaryāmī — la Superalma; garbha-udaka-śāyī — el Señor Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sahasra-śīrṣā-ādi kari’ — por los himnos védicos que comienzan con sahasra-śīrṣā (Ṛg Veda-saṁhitā 10.90.1); vede yāṅre gāi — a quien los Vedas oran.

hiraṇyagarbha — jménem Hiraṇyagarbha; antaryāmī — Nadduše; garbha-udaka-śāyī — Pán Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sahasra-śīrṣā-ādi kari' — védskými hymny počínaje slovy sahasra-śīrṣā (Ṛg Veda-saṁhitā 10.90.1); vede yāṅre gāi — ke kterému se modlí Védy.

Traducción

Překlad

«Garbhodakaśāyī Viṣṇu, a quien se conoce dentro del universo con los nombres de Hiraṇyagarbha y antaryāmī, la Superalma, es glorificado en los himnos védicos, comenzando por el que empieza con la palabra sahasra-śīrṣā.

„Garbhodakaśāyī Viṣṇu, v tomto vesmíru známý jako Hiraṇyagarbha a antaryāmī neboli Nadduše, je oslavován védskými hymny začínajícími slovy ,sahasra-śīrṣā̀.“