Skip to main content

Text 223

Text 223

Texto

Verš

siddhārtha-saṁhitā kare cabbiśa mūrti gaṇana
tāra mate kahi āge cakrādi-dhāraṇa
siddhārtha-saṁhitā kare cabbiśa mūrti gaṇana
tāra mate kahi āge cakrādi-dhāraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

siddhārtha-saṁhitā — la Escritura revelada conocida con el nombre de Siddhārta-saṁhitā; kare — hace; cabbiśa — veinticuatro; mūrti — formas; gaṇana — contar; tāra mate — conforme a la opinión de la Siddhārtha-saṁhitā; kahi — explicaré; āge — primero; cakra-ādi-dhāraṇa — sostener las armas, comenzando con el disco.

siddhārtha-saṁhitā — zjevené písmo s názvem Siddhārtha-saṁhitā; kare — činí; cabbiśa — dvacet čtyři; mūrti — podob; gaṇana — vyčíslení; tāra mate — podle názoru Siddhārtha-saṁhity; kahi — popíši; āge — první; cakra-ādi-dhāraṇa — držení zbraní, počínaje diskem.

Traducción

Překlad

«Según la Siddhārta-saṁhitā, hay veinticuatro formas del Señor Viṣṇu. En primer lugar, y conforme a la opinión de ese libro, te explicaré la posición de las armas, comenzando con el disco.

„Podle Siddhārtha-saṁhity existuje dvacet čtyři podob Pána Viṣṇua. Nejdříve podle této knihy popíši umístění zbraní, počínaje diskem.“

Significado

Význam

Las veinticuatro formas son: (1) Vāsudeva, (2) Saṅkarṣaṇa, (3) Pradyumna, (4) Aniruddha, (5) Keśava, (6) Nārāyaṇa, (7) Mādhava, (8) Govinda, (9) Viṣṇu, (10) Madhusūdana, (11) Trivikrama, (12) Vāmana, (13) Śrīdhara, (14) Hṛṣīkeśa, (15) Padmanābha, (16) Dāmodara, (17) Puruṣottama, (18) Acyuta, (19) Nṛsiṁha, (20) Janārdana, (21) Hari, (22) Kṛṣṇa, (23) Adhokṣaja y (24) Upendra.

Toto jsou jména oněch dvaceti čtyř podob: (1) Vāsudeva, (2) Saṅkarṣaṇa, (3) Pradyumna, (4) Aniruddha, (5) Keśava, (6) Nārāyaṇa, (7) Mādhava, (8) Govinda, (9) Viṣṇu, (10) Madhusūdana, (11) Trivikrama, (12) Vāmana, (13) Śrīdhara, (14) Hṛṣīkeśa, (15) Padmanābha, (16) Dāmodara, (17) Puruṣottama, (18) Acyuta, (19) Nṛsiṁha, (20) Janārdana, (21) Hari, (22) Kṛṣṇa, (23) Adhokṣaja a (24) Upendra.