Skip to main content

Text 222

Text 222

Texto

Verš

dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta
dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta

Palabra por palabra

Synonyma

dakṣiṇa-adhaḥ — la inferior derecha; hasta — mano; haite — a partir de; vāma-adhaḥ — la mano inferior izquierda; paryanta — hasta; cakra-ādi — comenzando con el disco; astra-dhāraṇa — de sostener las armas; gaṇanāra — de contar; anta — el final.

dakṣiṇa-adhaḥ — nižší pravé; hasta — ruky; haite — od; vāma-adhaḥ — nižší levé ruce; paryanta — až k; cakra-ādi — počínaje diskem; astra-dhāraṇa — držení zbraní; gaṇanāra — počítání; anta — konec.

Traducción

Překlad

«El sistema para contar es comenzar por la mano inferior derecha y continuar con la mano superior derecha, la superior izquierda y la inferior izquierda. El Señor Viṣṇu recibe distintos nombres conforme al orden de los objetos que sostiene en Sus manos.

„Při určování pořadí se začíná u dolní pravé ruky a pokračuje se k pravé horní ruce, levé horní ruce a levé dolní ruce. Pán Viṣṇu je pojmenován podle pořadí zbraní, které drží ve svých rukách.“