Skip to main content

Text 102

Text 102

Texto

Verš

‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni — ‘kemane hita haya’
‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni — ‘kemane hita haya’

Palabra por palabra

Synonyma

ke āmi — quién soy yo; kene — por qué; āmāya — a mí; jāre — causan problemas; tāpa-traya — los tres tipos de condiciones miserables; ihā — esto; nāhi jāni — yo no sé; kemane — cómo; hita — mi bien; haya — hay.

ke āmi — kdo jsem; kene — proč; āmāya — mě; jāre — sužují; tāpa-traya — tři druhy utrpení; ihā — toto; nāhi jāni — nevím; kemane — jaké; hita — moje dobro; haya — je.

Traducción

Překlad

«¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres miserias? Si no sé esas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener?

„Kdo jsem a proč mne neustále sužují tři druhy utrpení? Dokud to nevím, jak mohu získat nějaký prospěch?“

Significado

Význam

Las tres miserias materiales son aquellas que vienen del cuerpo y de la mente, las que vienen del contacto con otras entidades vivientes, y las que surgen de fenómenos de la naturaleza. A veces nos ataca la fiebre y sufrimos físicamente; otras veces sufrimos mentalmente por la muerte de un familiar cercano. También otras entidades vivientes nos hacen sufrir. Las entidades vivientes nacen de embriones humanos, de huevos, de la transpiración y de la vegetación. Las condiciones de miseria causadas por catástrofes naturales se hallan bajo el control de semidioses superiores. Puede haber un frío muy intenso, o rayos, o alguien puede ser poseído por fantasmas. Esas tres miserias están siempre ante nosotros, y nos atrapan en una peligrosa situación. Padaṁ padaṁ yad vipadām. En la vida, hay peligro a cada paso.

Hmotná utrpení trojího druhu jsou utrpení způsobená tělem a myslí, utrpení pocházející ze styku s jinými živými bytostmi a utrpení způsobená přírodními vlivy. Někdy trpíme tělesně, když dostaneme horečku, a jindy mentálně, když zemře nějaký blízký příbuzný. Jiné živé bytosti nám také způsobují utrpení. Živé bytosti se rodí z lidského embrya, vajec, potu a rostlinným způsobem. Utrpení způsobené přírodními katastrofami je ovládáno vyššími polobohy. Může nastat krutá zima či hromobití nebo mohou člověka posednout duchové. Toto trojí utrpení nás doprovází neustále a udržuje nás v nebezpečné situaci. Padaṁ padaṁ yad vipadām. V životě hrozí nebezpečí na každém kroku.