Skip to main content

Text 87

Text 87

Texto

Verš

yebā nāhi bujhe keha,śunite śunite seha,
ki adbhuta caitanya-carita
kṛṣṇe upajibe prīti,
jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita
yebā nāhi bujhe keha,śunite śunite seha,
ki adbhuta caitanya-carita
kṛṣṇe upajibe prīti,
jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita

Palabra por palabra

Synonyma

yebā — quienquiera; nāhi — no; bujhe — entiende; keha — alguien; śunite śunite — escuchar y escuchar; seha — él; ki — qué; adbhuta — maravillosos; caitanya-carita — los pasatiempos del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇe — por Kṛṣṇa; upajibe — adquirirá; prīti — amor; jānibe — entenderá; rasera — de las melosidades trascendentales; rīti — los modos; śunilei — tan sólo por escuchar; baḍa — grande; haya — hay; hita — beneficio.

yebā — kdokoliv; nāhi — ne; bujhe — chápe; keha — někdo; śunite śunite — když poslouchá a poslouchá; seha — ten; ki — jaké; adbhuta — úžasné; caitanya-carita — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; upajibe — rozvine; prīti — lásku; jānibe — pochopí; rasera — transcendentálních nálad; rīti — způsoby; śunilei — pouhým nasloucháním; baḍa — velký; haya — je; hita — prospěch.

Traducción

Překlad

Aunque al principio no se entiendan, si se continúan escuchando una y otra vez, los maravillosos efectos de los pasatiempos del Señor Caitanya nos traerán amor por Kṛṣṇa. Poco a poco, llegaremos a entender las relaciones amorosas entre Kṛṣṇa y las gopīs y otros habitantes de Vṛndāvana. Se aconseja a todos que continúen escuchando una y otra vez, para así obtener un gran beneficio.

Pokud někdo ze začátku nerozumí, ale i tak pokračuje v opakovaném naslouchání, úžasné účinky zábav Pána Caitanyi probudí lásku ke Kṛṣṇovi. Postupně porozumí láskyplným vztahům mezi Kṛṣṇou, gopīmi a dalšími společníky z Vrindávanu. Všem se doporučuje stále pokračovat v naslouchání, protože to přináší nesmírný prospěch.